TRAC ha renovat el seu compromís com a patrocinador de la XLVIa edició de les Jornades Internacionals d'Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic, organitzades des de fa més de quaranta anys per l'Associació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA).

L'edició d'enguany ha destacat per la dedicació al reconegut arquitecte Elias Rogent i Amat, en commemoració del 2n centenari del seu naixement l'any 2021 i el 125è aniversari de la seva mort el 2022. Ha estat una oportunitat única per aprofundir en la vida i les contribucions diverses d'aquest destacat professional a la societat catalana del segle XIX i principis del segle XX. Les jornades han tingut lloc del 14 al 17 de desembre de 2023.

Aquesta és la desena edició consecutiva en què TRAC ha donat suport a aquest esdeveniment imprescindible pels experts i amants del patrimoni arquitectònic, que ofereix un espai per a l'estudi i la reflexió al voltant dels arquitectes i els edificis més destacats de l'època. El compromís continuat de TRAC amb les Jornades de Patrimoni de l'AADIPA reitera el nostre suport envers la conservació del patrimoni i el foment de la comprensió pública sobre la importància de la nostra història arquitectònica.

 

Diferents facetes del personatge

Amb una àmplia gamma de facetes personals i professionals, Elias Rogent va marcar un abast significatiu en l'arquitectura catalana, des de la seva tasca com arquitecte, professor, arqueòleg, historiador de l'arquitectura, acadèmic, fins a la seva influència en les institucions ciutadanes. Aquesta edició del Curset ha explorat detingudament cada un d'aquests àmbits, proporcionant una visió completa de la seva contribució a la societat.

Elias Rogent i Amat, arquitecte: autor de nombrosíssims treball relacionats amb treballs lligats a la professió d’arquitecte entre 1851 (primer projecte localitzat a Mataró) fins l’any 1893 en que deixa de fer d’arquitecte (deixa de pagar la contribució corresponent): projectes d’hidràulica, de vialitat, parcel·lacions, projectes i obres de tot tipus d’edificis de nova planta (habitatges unifamiliars i plurifamiliars, industrials, administratius, docents, ...), intervenció en edificis existents (Església de Sant Miquel del Port, Edifici de l’Audiència, Capella de Santa Àgueda, Convent de Santa Clara, Santa Maria del Mar, Monestir de Ripoll, Catedral de Tarragona, ...), panteons, dictàmens, valoracions per tot el territori català. També va fer projectes a Madrid (Banys Russos per al banquer Arnús i cases per al Marqués de Salamanca, al barri del mateix nom.

Elies Rogent i Amat, professor: Catedràtic de Topografia i Composició a l’Escola Especial de Mestres d’Obres de Barcelona entre 1852 i 1870 i catedràtic i primer director de l’Escola Especial d’Arquitectura de Barcelona entre 1871 i 1889. Renovador dels estudis d’arquitectura a España, va influenciar fortament diferents alumnes seus (com Rafael Guastavino).

Elias Rogent i l’Arqueologia: Rogent com estudiós de l’arquitectura catalana i tècnic que intervé en edificis antics fa estudis que incideixen en el camp de l’arqueologia (estudi de les basíliques de Terrassa, Sant Cugat, ...) i posa les bases per a estudis en el camp de l’arqueologia al nostre país.

Elias Rogent historiador de l’arquitectura catalana: des del discurs “La arquitectura cristiana en el Principado de Cataluña” llegit el 1857 a l’Acadèmia Provincial de Belles Arts fins als esborranys de les monografies sobre Poblet i Sant Joan de les Abadesses del 1893, ja amb greus problemes de salut, desenvolupà diferents estudis sobre arquitectes catalans (com les “Consideraciones sobre la arquitectura de Barcelona desde el Renacimiento” inclosa a la monografia sobre l’arquitecte Josep Casademunt) i edificis significatius (com les monografies sobre els Monestirs de Sant Cugat i Sant Llorenç del Munt).

Elias Rogent acadèmic: Rogent ingressa a l’Acadèmia Provincial de Belles Arts el 1856 i el 1857 és anomenat membre de la Comissió de Monuments. Per encàrrec de l’Acadèmia realitza nombroses gestions relatives a monuments catalans (Sant Pere de Rodes, Sant Joan de Vilafranca, Ripoll, església de Jonqueres...), membre de comissions i jurats (“Comisión Permanente”, primer, de la Junta de de Censura i Qualificació i Junta de l’Eixample de Barcelona després, Parc de la Ciutadella, Comissions per buscar un nou emplaçament per al nou cementiri de San Martí de Provençals i a Barcelona, Jurat per al Monument a Colom, Jurat per les obres de Reforma del Saló de Cent i Jurat de la façana de la Catedral). A partir del 1866 també és Acadèmic corresponsal de l’“Academia de San Fernando” de Madrid.

Elias Rogent organitzador: l’encàrrec de la Direcció Tècnica de l’Exposició Universal del 1888 és la culminació d’una sèrie d’encàrrecs relacionats amb grans esdeveniments ciutadans (President de la Comissió encarregada de les obres i decoracions a la Casa de la Ciutat amb motiu de la visita de la Reina i Director de l’Exposició de Productes Catalans a la Universitat de Barcelona).

Elias Rogent i les institucions ciutadanes: Rogent, a part d’acadèmic, fou membre de l’Ateneu Català (després Ateneu Barcelonès) i també organitzador i membre de l’“Asociación de Arquitectos de Cataluña”.

 

Col·laboració alineada amb els ODS

Donant suport a les iniciatives de l'Agrupació per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic del COAC, TRAC dóna el seu suport als principis declarats en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides en la seva Agenda 2030. L'ODS 11, sobre protegir el patrimoni cultural del món, i l'ODS 17, que proposa crear aliances per aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible, són els dos objectius que TRAC afavoreix col·laborant amb les propostes de l'AADIPA.

 


 

Font

Paraules clau

Serveis associats