Des de fa trenta-set anys, l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) organitza el Curset-Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic. Enguany tindrà lloc del 17 al 20 de desembre i en serà la XXXVIIIa edició, amb el títol Arquitectura tradicional: essència o forma. Un debat obert al voltant de la intervenció a l'arquitectura vernacla.
 
Es tracta d'una de les jornades d’estudi sobre patrimoni arquitectònic amb major trajectòria del país, que han assolit gran prestigi i projecció (tal com evidencia l’assistència de més de dues-centes persones de mitjana durant les successives edicions).
 
L’objectiu d’aquest Curset serà l’anàlisi en profunditat de la complexitat que porta la intervenció d'un patrimoni amb un caràcter tan destacat pel seu component identificador com és el patrimoni tradicional. Aquest patrimoni és una important referència de qualsevol societat. Tot i parlar d’arquitectura, aquest concepte comprèn també altres àmbits de coneixement atès que la construcció admet una interpretació cultural en diverses dimensions: productiva, social, gestió del territori,... tantes com la pròpia complexitat de cada grup humà.
 
La rehabilitació d'aquest patrimoni es dóna en un entorn on el canvis actuals són accelerats, i és aquesta realitat la que planteja una gran quantitat de qüestions especials. Per tal de donar aquesta visió integradora comptarem amb l’aportació d’especialistes tant locals com internacionals, pertanyents a diferents àmbits professionals relacionats amb el tema, que ens exposaran les seves experiències i reflexions. 


 

Font

Paraules clau

Serveis associats