Des de fa 42 anys, l'Agrupació per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) de Col·legi d'Arquitectes de Catalunya organitza el Curset: Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic. Es tracta d'una de les jornades d'estudi de el patrimoni arquitectònic de major trajectòria d'Europa, i que ha assolit un gran prestigi i projecció.
 
Aquest any, del 17 al 19 de desembre, s'ha celebrat la XLIII edició, amb el títol "Paisatges industrials", dirigida per l'arquitecta Olga Correa Sala. Com a novetat, les jornades son en format virtual i es poden seguir en directe a través de la plataforma de Microsoft Teams.
 

Paisatges industrials

El patrimoni industrial desperta l'interès de preservar-lo com a testimoni històric, com a memòria col·lectiva i com a conjunt d’edificis i espais propis, en tant que se li atorga un valor arquitectònic, urbanístic, paisatgístic i social. L’interès neix des del teixit associatiu, les instàncies acadèmiques i l’Administració, ja que significa un patrimoni cultural que ens vincula als nostres avantpassats, i ens adjudica identitat i arrelament.

El que pretenen aquestes jornades és establir diferents eines per al coneixement, difusió, protecció, rehabilitació, utilització, conservació i manteniment del paisatge industrial i el seu patrimoni arquitectònic, així com plantejar usos i activitats d'acord amb la seva funció i ús inicial, com són la tecnologia, la recerca, la creació, els vivers d’empreses.

OBJECTIUS

Donar criteris de valoració per tal d’adquirir el coneixement i les eines per transmetre els valors intrínsecs del paisatge industrial i el patrimoni industrial que l’integra (elements d’anàlisi, protocols d’estudis, reflexió...) Conèixer les diferents tipologies que l’engloben: les configuradores de territori (colònies industrials...), les integrades dins l’àmbit urbà (àrees de patrimoni industrial...), i les aïllades. Vetllar per la seva protecció mitjançant diferents fórmules (revisió i redacció de planejament urbanístic, declaració de béns de protecció BCIN o BCIL, plataformes de defensa...) Analitzar i establir criteris d‘intervenció, i donar exemples. Estudiar fórmules de gestió, per tal de donar.li ús i manteniment. Fer créixer la consciència envers el paisatge i el patrimoni industrial, convertit en un recurs cultural, per tal de transmetre’l a les generacions futures.

INTERÈS

El patrimoni industrial es defineix com el conjunt de restes, materials i immaterials, de la cultura industrial que posseeixen un valor històric, tecnològic, social, arquitectònic o científic. Aquestes restes poden ser fàbriques, molins, mines, tallers, magatzems, llocs on es genera, es transmet i s’usa energia, infraestructures de transport, així com els llocs on es desenvolupen les activitats socials relacionades amb la indústria, tals com l’habitatge, el culte religiós, l’educació o el lleure. Alhora té un valor testimonial, d’identitat, d’arrelament..., en què la història obrera i l’empresarial es fusionen amb la història de la tecnologia i la ciència. Aquest rerefons ens ofereix un llegat del patrimoni industrial per estudiar des de la vessant paisatgística, urbanística, de l’edificació, de les infraestructures i maquinària, fins a la documental. Així, en aquest curset, es volen posar de manifest els paisatges industrials conformats.

FINALITAT

Establir diferents eines per al coneixement, difusió, protecció, rehabilitació, utilització, conservació i manteniment del paisatge industrial i el seu patrimoni arquitectònic (pla integral, pla director industrial, pla especial, ...). Plantejar usos i activitats d’acord amb la seva funció i ús inicial, com són la tecnologia, la recerca, la creació, els vivers d’empreses... Tot plegat relacionat amb els conceptes innovadors de l’actual segle XXI, com la rehabilitació lligada amb la sostenibilitat, entesos com a construcció d’una cultura de la ciutadania, les noves oportunitats i la conservació d’un llegat col·lectiu.

 

TRAC patrocina per setè any consecutiu les jornades de Patrimoni de l'AADIPA, una cita inevitable per a tots aquells que estan interessats en el patrimoni arquitectònic del nostre país i de la resta de món, analitzat des de la mirada tècnica d'arquitectes i especialistes en la matèria. Una gran oportunitat per apropar-nos a la història i l'arquitectura, i un compromís amb el qual TRAC se sent molt orgullós de col·laborar.
 

Col·laboració alineada amb els ODS

Donant suport a les iniciatives de l'Agrupació per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic del COAC, TRAC dóna el seu suport als principis declarats en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides en la seva Agenda 2030. L'ODS 11, sobre protegir el patrimoni cultural de l'món, i l'ODS 17, que proposa crear aliances per aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible, són els dos objectius que TRAC afavoreix col·laborant amb les propostes de l'AADIPA.
 

Descarrega el text complert
 

Paraules clau

Serveis associats