Aquest 2020 TRAC ha decidit ampliar la seva cartera de col·laboracions en projectes de Responsabilitat social corporativa dins de l'àmbit sanitari realitzant una donació al Programa Comik d'Oncologia Pediàtrica de l'Institut de Recerca de l'Hospital Vall d'Hebron.

El Servei d’Oncologia Pediàtrica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, dirigit per la Dra. Soledad Gallego, va posar en marxa el 2016 el programa Comik (Cancer Omics for Kids) de medicina personalitzada en tumors sòlids infantils. Aquest programa possibilita realitzar una anàlisi genètica exhaustiva dels tumors en aquells casos en què els pacients no responen als tractaments actuals o que estan en situació de recaiguda. D’aquesta manera, es pot obtenir una signatura molecular específica de cada tumor. Una signatura que és única i singular per al tumor de cada pacient, i que pot permetre l’ús de teràpies dirigides basades en les anomalies moleculars detectades.
 
El càncer en pediatria és diferent del càncer de l’adult, tant pel que fa a l’origen i els seus tipus com en la seva evolució. Els tumors pediàtrics són el resultat d’alteracions genètiques i moleculars específiques de cada pacient que es produeixen de forma primerenca durant el desenvolupament o en les primeres etapes de la vida, per la qual cosa, a diferència dels tumors d’adults, no s’associen amb l’estil de vida o amb factors de risc ambientals. Com explica la Dra. Raquel Hladun, del Servei d’Oncologia Pediàtrica de Vall d’Hebron, “analitzar els tumors a nivell molecular ens permet identificar les mutacions o altres anomalies moleculars pròpies del tumor de cada pacient, és a dir, obtenir la seva signatura molecular”. Malgrat els avanços en la supervivència, fins a un 25% dels tumors pediàtrics actualment no tenen curació. El programa Comik pretén identificar teràpies efectives per al subgrup de pacients amb mal pronòstic.
 
Vall d’Hebron ha fet un pas més en el camp de la medicina personalitzada del càncer infantil. Com assenyala la Dra. Gabriela Guillén, de la Unitat de Cirurgia Oncològica Pediàtrica de Vall d’Hebron, “prenem una mostra del tumor per a poder realitzar l’anàlisi molecular, i una petita part del teixit tumoral extret s’implanta en ratolins”. D’aquesta manera, els tumors evolucionen en els ratolins i els experts poden testar diferents tractaments. Actualment, aquesta tècnica ja es realitza en altres centres en tumors sòlids infantils, encara que, en la majoria dels casos, la implantació del tumor té lloc en el teixit subcutani de l’animal. En canvi, en el programa Comik, el teixit tumoral del pacient s’implanta en el mateix òrgan o zona que el tumor original. Per tant, un tumor de pulmó s’implanta en el pulmó del ratolí; un tumor cerebral s’implanta en el cervell del ratolí, o un tumor hepàtic s’implanta en el fetge del ratolí.
 
Vall d’Hebron és pioner a utilitzar en un programa de càncer infantil aquesta tècnica que permet crear “tumors mirall” dels pacients. “Aquests tumors mirall creixen i evolucionen en el ratolí de forma més fidel que els tumors que s’implanten sota la pell, ja que el comportament dels tumors depèn de l’entorn en el qual es troben. Per tant, no és el mateix que el tumor evolucioni sota la pell al fet que ho faci en l’òrgan d’origen. L’evolució d’aquests tumors mirall és més semblant a l’evolució que ocorre en el pacient —afegeix la Dra. Gabriela Guillén—. D’aquesta manera, es pot testar en els ratolins de forma molt més vàlida i fidedigna tractaments personalitzats per al tumor específic de cada pacient”. Una vegada implantat el tumor mirall, els experts testen diferents tractaments en els ratolins en funció de les dianes que s’hagin identificat en l’anàlisi molecular prèvia. Si un tractament és eficaç i no ofereix efectes secundaris greus, es planteja utilitzar-lo en pacients. “És una forma de provar noves teràpies en tumors en recaiguda o d’alt risc evitant l’exposició del pacient a fàrmacs inefectius”, emfatitza la Dra. Raquel Hladun.
 
Gràcies al programa Comik, que es va implementar a Vall d’Hebron l’any 2016, “hem identificat dianes moleculars que ens han permès l’ús de teràpies personalitzades en el 35% dels 40 pacients inclosos en el programa”, afegeix la Dra. Raquel Hladun. Els pacients que s’han beneficiat de Comik inclouen nens i adolescents amb sarcomes ossis (osteosarcoma, sarcoma d’Ewing i condrosarcoma), rabdomiosarcomes, sarcomes de parts toves no rabdomiosarcoma (incloent-hi pacients amb tumors rabdoide maligne, tumor desmoplàsic de cèl·lules petites, sarcoma alveolar de parts toves i sarcoma indiferenciat), neuroblastomes, tumors hepàtics (hepatoblastoma i hepatocarcinoma), carcinoma de tiroides, gliomes d’alt grau i tumors difusos de tronc. Com explica aquesta experta, “gràcies a les anàlisis realitzades, hem identificat dianes moleculars que han permès l’ús de més de vuit teràpies dirigides diferents, sent algunes d’elles fàrmacs ja aprovats, altres teràpies en assaig clínic, i unes altres de programes d’accés a fàrmacs en recerca fora d’assaig clínic. A mesura que el nostre coneixement del càncer infantil avança, gràcies a les dades generades pel nostre projecte i per altres projectes similars que s’estan duent a terme a nivell internacional, som capaços de definir noves dianes moleculars i impulsar el desenvolupament de noves teràpies. D’aquesta manera, més i més pacients es beneficiaran del programa Comik”.
 
Paral·lelament, afegeix la Dra. Gabriela Guillén, “la generació de tumors mirall està permetent que creem un banc de tumors mirall per a testar les noves teràpies que apareguin en el futur. Potser ara no hi ha una teràpia per a un tumor en concret, però pot ser que sí que existeixi en uns mesos”. El programa, fins al moment, ha aconseguit establir 24 models de PDX ortotòpics (el nom científic per a aquests “tumors mirall” en ratolins), que representen fins a onze tipus diferents de tumors pediàtrics, entre ells, neuroblastomes, sarcomes de parts toves i ossis, nefroblastomes o tumors hepàtics.
 

Gran estudi europeu de medicina personalitzada

El programa Comik es duu a terme gràcies al treball en equip d’oncòlegs pediàtrics, cirurgians pediàtrics, anatomo-patòlegs pediàtrics, radiòlegs pediàtrics i investigadors bàsics i traslacionals. Aquest programa, impulsat i dirigit des del Servei d’Oncologia Pediàtrica de Vall d’Hebron, és una de les línies de recerca prioritàries del Grup de Recerca Traslacional en Càncer en la Infància i l’Adolescència, dirigit per la Dra. Soledad Gallego, del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR); i es realitza en col·laboració amb el Dr. Alberto Villanueva, de l’Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (Idibell). Ara, a més, el programa s’integrarà en un gran estudi europeu de medicina personalitzada “Estratificació dels perfils moleculars en el tractament del càncer pediàtric i juvenil” (Mappyacts).
 
“El tractament del càncer passa per la medicina personalitzada —remarca la Dra. Raquel Hladun—. Per això, a Vall d’Hebron treballem per trobar vies per a aplicar ja en la pràctica clínica els avantatges de la medicina personalitzada”.
 

Reptes en càncer pediàtric

El càncer pediàtric és considerat una malaltia estranya ja que afecta 1 de cada 7.000 menors de 15 anys (230 nous casos per any a Catalunya i 1.400 a Espanya). Encara que és curable en el 75% dels casos, és necessari continuar investigant per a identificar les alteracions moleculars que el defineixen, i arribar així a rescatar el subgrup de pacients considerats de mal pronòstic. “En aquest sentit, s’ha avançat molt més en el càncer de l’adult que en el càncer infantil. En bona part, perquè el càncer pediàtric és una malaltia minoritària. És necessari dedicar més recursos a la recerca”, assenyala la Dra. Raquel Hladun.
 

Col·laboració alineada amb els ODS

Donant suport al Programa Comik de l'Institut de Recerca de l'Hospital Vall d'Hebron, TRAC dóna un nou pas en el camí dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) plantejats per les Nacions Unides a l'Agenda 2030. L'ODS 3, sobre la salut i benestar, l'ODS 9, que dóna suport a la investigació científica, i l'ODS 17, que proposa crear aliances per aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible, són els tres objectius que TRAC afavoreix ajudant al desenvolupament de la recerca clínica en oncologia infantil.
 

 

 

Si tu també estàs interessat en realitzar una donació a l'Institut de Recerca de l'Hospital Vall d'Hebrón:
 

 

Font

Paraules clau