TRAC ha iniciat la restauració de l'edifici d'El Corte Inglés situat a l'Avinguda Portal de l'Àngel 19-21. Es tracta de l'antic edifici Casa Jorba, que va guanyar el Concurs anual d'edificis artístics de l'Ajuntament de Barcelona i va ser obert al públic el 25 d'octubre de 1926, caracteritzat per la seva estètica classicista lligada a l'arquitectura francesa de l'època. L'escultor V. Castell va realitzar el grup escultòric que es troba a la façana de la Porta de l'Àngel i on es pot llegir el lema llatí de l'empresa: Labor omnia vincit (El treball tot ho venç). L'edifici era la seu dels Almacenes Jorba, un dels millors establiments de la ciutat que es va caracteritzar per ser un dels comerços més innovadors de tot Espanya. Al 1963 l'edifici va ser adquirit per l'empresa Galerías Preciados i al 1995 va ser comprat per El Corte Inglés.

La restauració que rebrà l'edifici de la mà de l'equip d'especialistes de TRAC inclourà les següents intervencions:

EDIFICI COMERCIAL

 • Neteja dels paraments i elements ornamentals de façana
 • Reparació dels paraments d’estuc de calç
 • Reconstrucció de volums de pedra artificial+rejuntat+consolidació amb morter de calç
 • Aplicació de veladura de silicat sobre pedra y estuc
 • Esmaltat de carpinteries metàl·liques i nou segellat
 • Remat de cornises amb xapa de zenc

CÚPULA

 • Neteja dels paraments i elements ornamentals de façana
 • Reparació dels paraments d’estuc de calç
 • Reconstrucció de volums de pedra artificial+rejuntat+consolidació amb morter de calç
 • Aplicació de veladura de silicat sobre pedra y estuc
 • Tractament sobre la cúpula amb revestiment anticorrosiu de resina de PVC acrílica

PARAMENTS DE LA TERRASSA DE PL. 6a

 • Enderroc de l’enrajolat i nou estuc de morter de calç

RÈTOL DE FAÇANA

 • Retirada del rètol de façana y barana de vidre

GRUP ESCULTÒRIC DE COBERTA

 • Restauració del grup escultòric amb tècniques de restauració previ inspecció i cartografia de danys

PARET MITGERA

 • Reparació de paraments d’estuc i de pedra
 • Aplicació de veladures de silicat
 • Reparació de la xemeneia


 

Paraules clau

Serveis associats