TRAC com a empresa s'uneix al compromís de l'Agenda 2030 i el seu primer pas en la línia plantejada a nivell global per les Nacions Unides consisteix a establir-se com Altaveu dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), uns objectius que marcaran el pes de la agenda internacional en els propers 15 anys.
 
Així, la META NÚMERO 4 que les Nacions Unides ja van plantejar l'any 2018 deia que "El 2020 el 100% de la població espanyola hauria de conèixer l'Agenda 2030 i estar sensibilitzada sobre l'abast de les transformacions que l'Agenda 2030 comporta". Per aquest motiu, TRAC se suma a la campanya per esdevenir un Altaveu dels ODS, aprofitant la seva capacitat i mitjans com a empresa local per difondre i impulsar el compliment de l'Agenda 2030 en l'àrea de Barcelona.
 
Aquests 17 objectius proposen abordar els grans reptes globals, des de la lluita contra la pobresa o el canvi climàtic fins a l'educació, salut, la igualtat de gènere, la pau o les ciutats sostenibles:
 
ODS 1. Posar fi a la pobresa a tot el món.
ODS 2. Posar fi a la fam i promoure l'agricultura sostenible.
ODS 3. Garantir una vida sana.
ODS 4. Garantir una educació inclusiva.
ODS 5. Aconseguir la igualtat entre els gèneres i donar poder a totes les dones i les nenes.
ODS 6. Garantir la disponibilitat d'aigua i la seva gestió sostenible.
ODS 7. Garantir l'accés a una energia assequible, segura i sostenible.
ODS 8. Promoure el creixement econòmic sostingut.
ODS 9. Promoure la industrialització inclusiva i sostenible.
ODS 10. Reduir la desigualtat en i entre els països.
ODS 11. Aconseguir que les ciutats siguin inclusives, resilients i sostenibles.
ODS 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.
ODS 13. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.
ODS 14. Conservar els oceans i els mars.
ODS 15. Protegir i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de forma sostenible, lluitar contra la desertificació.
ODS 16. Promoure societats pacífiques.
ODS 17. Enfortir els mitjans d'execució i revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.
 
TRAC ajudarà a difondre els objectius que demana l'Agenda 2030 a través de la seva web i les seves xarxes socials, publicant periòdicament notícies i articles relacionats amb els avanços cap al compliment de l'Agenda 2030 en el món empresarial, el govern, la societat general o a TRAC.
 
També farà difusió de la Guia dels ganduls per salvar el món, una guia de lectura ràpida, presentada a la web de les Nacions Unides, que indica a la ciutadania general de quina manera pot ajudar a que el planeta sigui més sostenible, a través de petites accions que es poden realitzar des del sofà, des de casa o a la feina. Es tracta de tenir clares quines són les accions que afavoreixen la sostenibilitat i quins contribueixen a empitjorar la situació global.
 

guia ganduls salvar món

 
A més farà campanya de màrqueting intern comunicant al personal TRAC tot el projecte ODS, per conscienciar també des de dins, que el projecte prengui més consciència i impuls, i també pugui expandir-se més enllà a través dels seus propis contactes laborals i personals.
 
Aquest serà el primer pas que TRAC donarà en la línia dels ODS: informar, comunicar i ajudar que les empreses i la societat civil entenguin la vital importància de l'acompliment d'aquests objectius per aconseguir que un futur propi i el de les següents generacions pugui estar garantit en condicions.
 
A partir d'aquí, TRAC seguirà avançant al llarg d'aquest 2020 fent altres passos més en la direcció dels ODS que pretenen lluitar contra la pobresa, el canvi climàtic, la injustícia o la desigualtat social. Es tracta d'un pla de canvi amb el que anirem treballant pas a pas, guiats pel fort compromís empresarial i personal que sentim cap a l'Agenda 2030.
 
 
 
 

 


 

Paraules clau