En el marc del seu compromís amb el desenvolupament sostenible, TRAC ha fet realitat la transició de la flota de vehicles de gasolina a vehicles elèctrics. Aquesta iniciativa, alineada amb el projecte de Responsabilitat social i Objectius de desenvolupament sostenible recollit al punt 1.2.15 dels principis corporatius de l'empresa, reflecteix el compromís de TRAC amb la reducció d'emissions de CO2 i el suport a la indústria local.
 
A finals de l'any 2021, des de TRAC es va encarregar una auditoria per realitzar un estudi exhaustiu que avalués les emissions de CO2 de la nostra flota de vehicles i la comparés amb l'oferta actual de vehicles elèctrics disponibles per satisfer les necessitats de desplaçament de tot el nostre equip. Amb aquesta informació, la decisió de canviar a vehicles elèctrics es va convertir en una elecció clara i responsable.
 
Un aspecte rellevant d'aquesta transició ha estat la decisió de dissenyar i fabricar nous vehicles a prop de Barcelona, aprofitant la indústria de moto elèctrica significativa amb productes de qualitat que es troba a l'àrea metropolitana. Aquesta elecció té com a objectiu no només afavorir l'economia local, sinó també reduir les emissions associades al transport des del punt de fabricació fins a la nostra empresa.
 
Amb aquest canvi, TRAC no només millorarà la pròpia empremta de carboni, sinó que també contribuirà activament a la reducció de la contaminació atmosfèrica i al foment de l'ús de vehicles sostenibles. Aquesta transició exemplifica la visió de TRAC de ser empresa líder no sols en rehabilitació d'edificis, sinó també en pràctiques empresarials respectuoses amb el medi ambient.
 
Així, amb la nova flota de vehicles elèctrics, TRAC reafirma el seu compromís amb la construcció d'un futur més sostenible i ecoeficient per a tothom. I amb aquesta acció, anima altres empreses a seguir aquest exemple i contribuir col·lectivament a la creació d'un entorn més net i saludable per a les generacions futures.
 

 

La mobilitat elèctrica

La mobilitat elèctrica emergeix com un pilar fonamental en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), exercint un paper clau en l'Agenda 2030. Aquesta transició cap a vehicles elèctrics no només està alineada amb els principis dels ODS més directes sinó que també afecta positivament a altres àmbits rellevants.
 
Així, contribueix de forma directa en l'ODS 7 (Energia neta i Acció climàtica) a l'utilitzar fonts d'energia renovable i eliminar les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle associades als vehicles de combustibles fòssils. Aquesta iniciativa s'incorpora com a estratègia essencial en la lluita contra el canvi climàtic per reduir l'empremta de carboni de les empreses.
 
A més, la mobilitat elèctrica pot impulsar l'ODS 8 (Treball decent i creixement econòmic) mitjançant la creació de nous llocs de treball en sectors com ara la fabricació, el manteniment i la reparació de vehicles elèctrics. Aquesta transició no només promou el desenvolupament econòmic, sinó que també fomenta l'aparició de llocs de treball sostenibles i de qualitat.
 
L'impacte de la mobilitat elèctrica també s'estén a l'ODS 11 (Ciutats i comunitats sostenibles). La reducció de la contaminació atmosfèrica a les zones urbanes millora la qualitat de vida dels ciutadans, mentre que la creació d'infraestructures de càrrega de vehicles elèctrics fomenta la transició cap a una mobilitat més sostenible.
 
I finalment, la mobilitat elèctrica té implicacions significatives en l'ODS 12 (Producció i consum responsables), ja que contribueix a la reducció del consum de combustibles fòssils i disminueix les emissions associades. Aquesta transició promou un consum responsable i sostenible, alineat amb els objectius de producció i consum sostenibles establerts per les Nacions Unides.
 
Per això, la substitució progressiva dels vehicles de combustibles fòssils per motos elèctriques no només representa una resposta concreta als reptes de l'agenda climàtica global, sinó que també emergeix com una oportunitat clau per a les empreses per contribuir de manera activa a la consecució dels ODS, construint un futur més sostenible i resilient.

 

 

Acció alineada amb els ODS

Fent el pas de la transició de les motos de combustible a elèctriques, TRAC continua treballant en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) plantejats per les Nacions Unides a l'Agenda 2030. L'ODS 7 sobre l'energia neta, l'ODS 8 sobre el treball digne, l'ODS 11 sobre les ciutats sostenibles i l'ODS 12 sobre la producció i el consum responsable són els quatre objectius que TRAC afavoreix amb aquesta acció.
 


 

Paraules clau