Acte de renovació del conveni amb Francesc Mañas, administrador de TRAC, i Josep Quitet i Torner, president de Creu Roja Catalunya.

 

Reafirmant la col·laboració amb la Creu Roja 

La Creu Roja Catalunya ha renovat per aquest 2023, el conveni de col·laboració que manté amb TRAC Rehabilitació d’Edificis des de l'any 2014. Després de la irrupció del Covid-19 a nivell mundial, i l'actual crisi econòmica generalitzada conseqüència del conflicte a Ucraïna, l’objectiu del conveni segueix sent més que mai promoure accions de solidaritat i benestar social, amb especial atenció a la infància, les famílies amb dificultats i els col·lectius amb més situació de risc. L’acord ha estat signat per Francesc Mañas, administrador de Trac, i Josep Quitet i Torner, president de la Creu Roja a Catalunya.
 
Durant aquest 2023, l'aportació de TRAC es continuarà destinant a un total de 4 projectes d’atenció a persones en situació d’extrema vulnerabilitat que duu a terme la Creu Roja:
 
  • Suport a l’Alimentació Infantil
  • Vulnerabilitat energètica
  • Atenció integral a persones sense llar
  • Programa d’Acollida i Integració de la població refugiada​
Amb aquesta última aportació, TRAC ja suma un total de 83.000€ en donacions a la Creu Roja al llarg de 10 anys consecutius, que hauran suposat un total de 3.768 ajudes alimentàries per a nens en situació de pobresa, 208 ajuts al Programa de Pobresa energètica per a famílies beneficiàries que hauran pogut cobrir amb tranquil·litat les despeses d'habitatge, 60 intervencions en l’atenció de persones sense llar, i ajuts d’alimentació, transport, farmàcia i lloguer per a 20 persones refugiades en situació d’especial vulnerabilitat.
 
El compromís de TRAC amb la Creu Roja dins de l'àmbit de la responsabilitat social corporativa de l'empresa és més ferm que mai, i pensat perquè tingui continuïtat a llarg termini.
 

Acció aliniada amb els ODS

Donant suport a l'entitat humanitària de la Creu Roja, TRAC continua treballant en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) plantejats per les Nacions Unides a l'Agenda 2030. L'ODS 1, sobre la fi de la pobresa, l'ODS 2, sobre la fam zero, l'ODS 3, sobre la salut i el benestar, l'ODS 7, sobre l'energia assequible, l'ODS 10 sobre la reducció de les desigualtats, l'ODS 12 sobre el consum responsable, l'ODS 16 sobre la pau, la justícia i les institucions sòlides, i l'ODS 17, que proposa crear aliances per aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible, són els vuit objectius que TRAC afavoreix formant part dels projectes humanitaris de la Creu Roja.

 

Destinació de les aportacions anuals de TRAC 

Cada any la Creu Roja ens facilita un resum detallat de les aportacions realitzades per TRAC, per deixar constància de les actuacions que s'han pogut materialitzar amb l'ajuda de l'empresa. 

Aquí es poden consultar els diferents anys:

 

 

Resum Any 2021

Durant el passat 2021, TRAC ha col·laborat amb la Creu Roja donant suport als 4 projectes amb els que ja venim col·laborant els darrers anys. Així, el donatiu ha anat dirigit a l’Alimentació Infantil en forma de 58 ajudes per a 32 famílies i persones soles, distribuint targetes d'alimentació i kits de suport social-alimentació entre la població més afectada per les conseqüències socials i econòmiques de la crisi.. En el projecte de Vulnerabilitat Energètica l’aportació de TRAC s’ha concretat en 21 ajudes per pagar els suministres d’aigua, llum i gas de 10 famílies. En l’Atenció a persones sense llar, s’ha ofert allotjament de curta durada en hostals a 7 persones, per tal de reduir el temps d'estada al carrer en situacions d'emergència. I respecte a l’Atenció a persones refugiades, amb l’aportació de TRAC s’ha pogut atendre a 1 família de 4 membres, oferint allotjament, transport i alimentació durant 4 mesos a persones refugiades sol·licitants de protecció internacional.

 

Resum Any 2020

Durant el passat 2020, la col·laboració de TRAC amb la Creu Roja va mantenir el suport intacte als 4 projectes amb els que ja havia col·laborat l'any anterior. Així, ha donat suport a l’Alimentació Infantil en forma de 62 ajudes per a 37 famílies i persones soles, distribuint aliments i kits d'ajuda bàsica entre la població més afectada per les conseqüències socials i econòmiques de la crisi.. En el projecte de Vulnerabilitat Energètica l’aportació de TRAC s’ha concretat en 21 ajudes per pagar els suministres d’aigua, llum i gas de 15 famílies. En l’Atenció a persones sense llar, s’ha ofert allotjament de curta durada en hostals a 6 persones, per tal de reduir el temps d'estada l carrer en situacions d'emergència. I respecte a l’Atenció a persones refugiades, amb l’aportació de TRAC s’ha pogut atendre a 5 persones, oferint ajuts al lloguer i cobrint les necessitats bàsiques d’alimentació, farmàcia i subministres a persones refugiades sol·licitants de protecció internacional.

 

Resum Any 2019

La partida que TRAC ha destinat el 2019 a la responsabilitat social corporativa de la mà dels projectes de la Creu Roja ha anat dirigida als 4 projectes d’atenció a persones en situació d’extrema vulnerabilitat. Ha donat suport a l’Alimentació Infantil en forma de 33 ajudes per a famílies amb 2 menors a càrrec, mitjançant targetes de prepagament per la compra d’aliments a botigues de productes frescos. En el projecte de Vulnerabilitat Energètica l’aportació de TRAC s’ha concretat en 16 ajudes per pagar els suministres d’aigua, llum i gas d’11 famílies. En l’Atenció a persones sense llar, s’han realitzat 41 intervencions a les poblacions de Sabadell, Barcelona, Cubelles i Molins de Rei, oferint allotjament en albergs i pensions a 6 persones. I pel que fa a l’Atenció a persones refugiades, amb l’aportació de TRAC s’ha pogut atendre a 5 persones, oferint ajuts al lloguer i cobrint les necessitats bàsiques d’alimentació, transport, farmàcia i subministres a persones refugiades sol·licitants de protecció internacional.

Resum Any 2018

Les aportacions de TRAC de l'any 2018 a l'Aliança per l'Alimentació Infantil han suposat 66 ajudes en forma de targetes prepagament per la compra d'aliments a establiments de proximitat i accedir a productes frescos per aconseguir una dieta equilibrada. I en el projecte de Vulnerabilitat Energètica TRAC han aportat l'equivalent a 13 ajudes a famílies que no podien fer front al pagament dels subministres elèctrics, d'aigua i gas del seu habitatge. Amb això s'ha aconseguit millorar la qualitat de vida a aquestes llars, ja que s'han evitat talls de subministrament i s'ha reduït el cost de les factures.

Resum Any 2017

Durant l'any 2017, TRAC ha pogut oferir suport econòmic a famílies vulnerables en la compra de productes frescos, per tal de garantir una alimentació equilibrada i saludable als seus infants. En total s'han pogut donar ajuts a 66 famílies, per import de 76€/mes per infant. Amb la donació de Trac també s'ha pogut permetre que 16 famílies amb dificultats poguessin pagar els subministraments de llum, gas i aigua.

Resum Any 2016

L'aportació de TRAC durant el 2016 va aconseguir aportar 1.714 ajuts alimentaris a infants en situació vulnerable, per garantir un plat al dia de qualitat i saludable. Amb aquests ajuts es va aconseguir cobrir la quota de menjador escolar dels infants, les famílies dels quals no podien assumir aquesta despesa.

 

Resum Any 2015

Amb la donació que TRAC va realitzar el 2015, es van aconseguir donar 1.714 ajuts alimentaris a infants en situació vulnerable gràcies a l'Aliança humanitària per a l'Alimentació Infantil, i 36 ajuts per garantir l'accés a subministraments bàsics de llum, gas i aigua a través del programa de Pobresa energètica.

 

Resum Any 2014

Al llarg del 2014, les aportacions de TRAC a la Creu Roja van suposar l’equivalència en beneficiaris de 10 infants becats del projecte de Beques Menjador, i 50 famílies que van disposar de 68 ajuts a través del programa de Pobresa energètica.

 

 
Vols col·laborar amb la Creu Roja?:

 

 


 

Paraules clau