El passat divendres 27 març va declarar-se al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’inici de la convocatòria d’ajuts per a la Rehabilitació d’edificis d’ús residencial 2015.

Pressupost disponible: 6.000.000 €

Àmbit d’aplicació: Tota Catalunya excepte Barcelona i Àrea Metropolitana.

Destinataris: Comunitats de propietaris, propietaris únics d’edificis d’habitatges i altres entitats de dret públic propietàries dels immobles.

Terminis:

  • Primer termini: s’inicia l’endemà de la publicació de la convocatòria i finalitza el 30 de juny de 2015. Dotació 5.000.000€
  • Segon termini: s’inicia l’1 de juliol de 2015 i finalitza el 30 de setembre de 2015. Dotació de 500.000€
  • Tercer termini: s’inicia l’1 d’octubre de 2015 i finalitza el 13 de novembre de 2015 . Dotació 500.000€

Com l'any passat, el programa d’ajuts està sotmès al Plan Vivienda, tot i que enguany s’han pogut incorporar algunes modificacions substancials que donaran cabuda a disposar de més opcions d’acollir-se a les subvencions.

Respecte a la convocatòria de l’any passat, les novetats més significatives són:

  • No es parteix d’un únic termini de presentació de sol·licituds, ja que de fet és una convocatòria per trimestres. Això ha de permetre mes agilitat en resoldre els expedients. Amb tot, el pressupost de partida, que és inicialment petit per el segon i tercer termini, serà ampliat a mesura que es vagin tenint noves incorporacions pressupostaries, i per tant serà superior al que inicialment sortirà publicat.
  • En el requeriment de que el 70% de la superfície sobre rasant hagi de ser habitatge habitual i permanent, ara quedarà exclosa la planta baixa del còmput quan aquesta no tingui l’ús d’habitatge, pel que s’espera que molts edificis que havien quedat exclosos ara s’hi puguin acollir.
  • També hi ha un canvi substancial en edificis de menys de 8 habitatges que puguin patir patologies estructurals. Ara no serà necessari que simultàniament es facin millores en la sostenibilitat o obres d’accessibilitat com a requisit per rebre subvencions.

 


 

Font

Paraules clau

Serveis associats