La Generalitat de Catalunya ha obert una convocatòria de presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions de rehabilitació destinades a la millora de l'accessibilitat, així com per al coneixement de l'estat dels edificis d'ús residencial del barris gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.  

Es pot consultar el llistat al web de tràmits de la Generalitat (apartat de Documentació relacionada) 

La convocatòria, feta pública al DOGC del passat 22 d'agost (Resolució GAH/1980/2016), presenta bàsicament tres línies d'actuació:

  • Obres de rehabilitació que garanteixin la realització d’ajustos raonables i una adequació efectiva dels edificis en matèria d’accessibilitat (instal·lació o adaptació d’ascensors, remuntadors, rampes, grues que permetin l’accés de persones amb discapacitat als elements comuns, elements d’informació, videoporters, etc).
  • Realització d'Informes d’inspecció tècnica d’edificis d’habitatges (ITE).
  • Realització de Certificats d’eficiència energètica.

La quantitat màxima de subvenció es fixa en un 60% del pressupost protegible de cada actuació, establint-se uns topalls màxims. Així, la dotació pressupostària total d'aquestes subvencions és d'un milió d'euros. 

Pel que fa al termini de presentació de sol·licituds, aquest finalitza el 31 d'octubre de 2016, i el règim de concessió és de concurrència competitiva, és a dir que les sol·licituds es valoren en funció d’una puntuació segons la seva prioritat.


 

Font

Paraules clau

Serveis associats