TRAC ha iniciat la restauració de l'edifici de Passeig d'Isabel II 2-4. Es tracta d'un edifici molt emblemàtic del barri de la Barceloneta, caracteritzat pels anomenats "porxos de Xifré", encarregats a la primera meitat del segle XIX per un important home de negocis, Josep Xifré, que tenia clar que l'edifici havia de disposar de porxos similars als de les principals places de París i als de l'emblemàtica rue Rivoli.

Les actuacions que l'equip de tècnics de TRAC durà a terme a l'edifici, que presenta una deterioració normal pel pas del temps, són les següents:

 • Restitució integral de l’estuc de façana principal i de cara interior de barana de coronament per nou estuc tradicional de calç elaborat a l’obra i tenyit en massa amb pigments minerals.
 • Substitució de balustres ceràmics en mal estat de barana de coronament.
 • Adequació de plafó existent al coronament de la façana mitjançant la restitució cromàtica del mateix.
 • Neteja en sec (projecció de silicat d’alumini) de llosanes de balcons i cornisa de coronament.
 • Reparació puntual amb morter petri de baixos i cantells de balcons i cornisa i posterior aplicació de veladura de silicats a les zones reparades per a reintegrar les reparacions.
 • Rejuntat de lesenes de pedra.
 • Neteja en sec de la pedra de planta baixa (columnes porxada fins a primera llosana de balcó), reparació puntual de zones en mal estat amb morter de calç hidràulica acolorit en massa amb pigments minerals per a la seva correcta integració cromàtica i posterior hidrofugació de la pedra.
 • Restauració de sostre de zona de porxo de planta baixa mitjançant l’aplicació de capa fina de morter de calç tradicional elaborat a obra i posterior aplicació de veladura de silicats.
 • Aplicació de pintura a baranes metàl·liques de balcons.
 • Substitució de persianes de llibret en mal estat per noves persianes de llibret de fusta.
 • Aplicació de pintura a persianes de llibret.

 

Imatge del deteriorament de l'edifici abans de la restauració.

 

Paraules clau

Serveis associats