La Setmana de la Rehabilitació 2014 serà una setmana d'activitats tècniques, comercials i de divulgació ciutadana per promoure l'activitat de la rehabilitació, en una acció impulsada pel Col·legi d'Aparelladors de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, juntament amb altres entitats, col·lectius professionals i empreses del sector.

L'objectiu és fer de la rehabilitació un nou sector d'activitat dirigit a la millora de l'entorn urbà i la qualitat de vida de tots els ciutadans.

La Setmana de la Rehabilitació vol ser una acció holística que arribi als professionals, a tots els agents del sector i al ciutadà. D'una banda convoca els professionals, com aparelladors, arquitectes, enginyers, restauradors, decoradors, administradors de finques, APIs, empreses constructores, promotors, sector hoteler, turístic i del patrimoni, etc. I d'altra banda, els representants d'ajuntaments i altres administracions.

Així mateix, la Setmana de la Rehabilitació vol ser una cita útil per als ciutadans, propietaris individuals i representants de comunitats de propietaris, on trobin l'assessorament, els professionals i les empreses que els poden oferir les millors garanties a la seva rehabilitació.

Per això es duran a terme en DIFERENTS espais unes activitats de caràcter tècnic, conferències, jornades, xerrades, exposicions i altres, orientades als professionals. D'altra banda, sota el marc de la Setmana de la Rehabilitació, tindrà lloc la Fira de la Rehabilitació, una fira popular amb empreses de rehabilitació i activitats socials, dirigida a la ciutadania.

Els objectius de la Setmana de la Rehabilitació són:

  • Reactivar el sector i promoure l'activitat econòmica local, amb la cultura de la rehabilitació i el manteniment.
  • Reforçar el compromís de les administracions en la promoció de la rehabilitació.
  • Informar i assessorar els ciutadans dels efectes d'una bona rehabilitació.
  • Millorar la cohesió social, la qualitat de l'espai públic i la qualitat de vida dels ciutadans, preservant el patrimoni.
  • Crear un nou model d'acció coordinada entre tècnics, professionals, empreses, administracions i ciutadania.
     
 

 

Font

Paraules clau

Serveis associats