Acte de renovació del conveni amb Francesc Mañas, administrador de TRAC, i Josep Quitet i Torner, president de Creu Roja Catalunya.

 

Nou conveni de col·laboració de TRAC amb la Creu Roja 2020

La Creu Roja Catalunya ha renovat, a data 10 de març de 2020, el conveni de col·laboració que manté amb TRAC Rehabilitació d’Edificis des de l'any 2014. L’objectiu del conveni és promoure accions de solidaritat i benestar social, amb especial atenció a la infància, les famílies amb dificultats i els col·lectius amb més situació de risc. L’acord ha estat signat per Francesc Mañas, administrador de Trac, i Josep Quitet i Torner, president de la Creu Roja a Catalunya.

Durant el 2020, l'aportació de TRAC es destinarà a un total de 4 projectes d’atenció a persones en situació d’extrema vulnerabilitat que duu a terme la Creu Roja:

  • Suport a l’Alimentació Infantil
  • Vulnerabilitat energètica
  • Atenció integral a persones sense llar
  • Programa d’Acollida i Integració de la població refugiada

Amb aquesta última aportació, TRAC ja suma un total de 62.000€ en donacions a la Creu Roja al llarg de 7 anys consecutius, que hauran suposat un total de 3.603 ajudes alimentàries per a nens en situació de pobresa, 149 ajuts al Programa de Pobresa energètica per a famílies beneficiàries que hauran pogut cobrir amb tranquil·litat les despeses d'habitatge, 41 intervencions en l’atenció de persones sense llar, i ajuts d’alimentació, transport, farmàcia i lloguer per a 5 persones refugiades en situació d’especial vulnerabilitat. 

El compromís de TRAC amb la Creu Roja dins de l'àmbit de la responsabilitat social corporativa de l'empresa és plenament convençut i pensat per donar una continuïtat a llarg termini.

 

Col·laboració aliniada amb els ODS

Donant suport a l'entitat humanitària de la Creu Roja, TRAC continua avançant en el camí dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) plantejats per les Nacions Unides a l'Agenda 2030. L'ODS 1, sobre la fi de la pobresa, l'ODS 2, sobre la fam zero, l'ODS 3, sobre la salut i el benestar, l'ODS 7, sobre l'energia assequible, l'ODS 10 sobre la reducció de les desigualtats, l'ODS 12 sobre el consum responsable, l'ODS 16 sobre la pau, la justícia i les institucions sòlides, i l'ODS 17, que proposa crear aliances per aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible, són els vuit objectius que TRAC afavoreix formant part dels projectes humanitaris de la Creu Roja.

 

Resum de les aportacions TRAC 

Any 2019

La partida que TRAC ha destinat el 2019 a la responsabilitat social corporativa de la mà dels projectes de la Creu Roja ha anat dirigida als 4 projectes d’atenció a persones en situació d’extrema vulnerabilitat. Ha donat suport a l’Alimentació Infantil en forma de 33 ajudes per a famílies amb 2 menors a càrrec, mitjançant targetes de prepagament per la compra d’aliments a botigues de productes frescos. En el projecte de Vulnerabilitat Energètica l’aportació de TRAC s’ha concretat en 16 ajudes per pagar els suministres d’aigua, llum i gas d’11 famílies. En l’Atenció a persones sense llar, s’han realitzat 41 intervencions a les poblacions de Sabadell, Barcelona, Cubelles i Molins de Rei, oferint allotjament en albergs i pensions a 6 persones. I pel que fa a l’Atenció a persones refugiades, amb l’aportació de TRAC s’ha pogut atendre a 5 persones, oferint ajuts al lloguer i cobrint les necessitats bàsiques d’alimentació, transport, farmàcia i subministres a persones refugiades sol·licitants de protecció internacional.

 

Any 2018

Les aportacions de TRAC de l'any 2018 a l'Aliança per l'Alimentació Infantil han suposat 66 ajudes en forma de targetes prepagament per la compra d'aliments a establiments de proximitat i accedir a productes frescos per aconseguir una dieta equilibrada. I en el projecte de Vulnerabilitat Energètica TRAC han aportat l'equivalent a 13 ajudes a famílies que no podien fer front al pagament dels subministres elèctrics, d'aigua i gas del seu habitatge. Amb això s'ha aconseguit millorar la qualitat de vida a aquestes llars, ja que s'han evitat talls de subministrament i s'ha reduït el cost de les factures.

 

Any 2017

Durant l'any 2017, TRAC ha pogut oferir suport econòmic a famílies vulnerables en la compra de productes frescos, per tal de garantir una alimentació equilibrada i saludable als seus infants. En total s'han pogut donar ajuts a 66 famílies, per import de 76€/mes per infant. Amb la donació de Trac també s'ha pogut permetre que 16 famílies amb dificultats poguessin pagar els subministraments de llum, gas i aigua.

 

Any 2016

L'aportació de TRAC durant el 2016 va aconseguir aportar 1.714 ajuts alimentaris a infants en situació vulnerable, per garantir un plat al dia de qualitat i saludable. Amb aquests ajuts es va aconseguir cobrir la quota de menjador escolar dels infants, les famílies dels quals no podien assumir aquesta despesa.

 

Any 2015

Amb la donació que TRAC va realitzar el 2015, es van aconseguir donar 1.714 ajuts alimentaris a infants en situació vulnerable gràcies a l'Aliança humanitària per a l'Alimentació Infantil, i 36 ajuts per garantir l'accés a subministraments bàsics de llum, gas i aigua a través del programa de Pobresa energètica.

 

Any 2014

Al llarg del 2014, les aportacions de TRAC a la Creu Roja van suposar l’equivalència en beneficiaris de 10 infants becats del projecte de Beques Menjador, i 50 famílies que van disposar de 68 ajuts a través del programa de Pobresa energètica.

 

 

Vols col·laborar amb la Creu Roja?:
 

 


 

Paraules clau