TRAC ha finalitzat la restauració de la finca règia de Diagonal 598, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. S'ha aconseguit donar-li imatge de conjunt a aquest gran edifici d'estil postguerra-expansió, retornant a un color pedra i sense ressaltar elements constructius. Així, l'edifici ha recuperat un aspecte regi, monocromatic i amb la noblesa pròpia del minimalisme, elements característics dels edificis d'aquest tram de l'Avinguda Diagonal.

Són diversos els treballs que s'han realitzat a la finca, d'entre els que destaquen els següents:

  • Neteja de paraments verticals de pedra, reparació puntual i aplicació de veladures de silicats.
  • Decapat de lloses de balcons, impostes i baranes balustrades.
  • Reparació puntual de lloses de balcons, tractament de sals i impermeabilització de la solera.
  • Reparació de baranes balustrades.
  • Reparació i rejuntat puntual de emmarcats de pedra.
  • Reparació de la totalitat de la fusteria de fusta de façana. Substitució de les unitats més danyades.
  • Sanejament d'ancoratges i aplicació de pintura en baranes.
  • Aplicació de veladures en superfícies de pedra de façana.

 

Paraules clau

Serveis associats