L'equip tècnic de TRAC està duent a terme els treballs de restauració de les zones comuns, el vestíbul i la caixa d'escala de la finca situada al carrer Bailén 102 de l'Eixample de Barcelona.

El conjunt d'actuacions que s'han de realitzar a l'obra són les següents:

 

CAIXA D'ESCALA

 • Decapat de superfícies d'estuc de paraments verticals pintades mitjançant l'aplicació de bio-decapant universal lliure d'hidrocarburs clorats i 100% ecològic.
 • Restauració dels paraments verticals d´estuc de calç, com a conseqüència del deteriorament o del decapat previ.
 • Integració cromàtica dels paraments d´estuc segons estudi de color previ.
 • Restauració dels paraments verticals d´estuc planxat al foc de l´arrambador, com a conseqüència del deteriorament o del decapat previ. Integració cromàtica del marbrejat segons estudi de color previ, i posterior aplicació d´un encerat natural.
 • Reproducció numerología original escala.
 • Polit i acondicionat del paviment i graons de marbre. Neteja, rebaix, empastat, polit i cristal·litzat amb productes específics de paviment de marbre blanc existents a la caixa d´escala, mitjançant polidora elèctrica i repassos manuals.
 • Raspallat i pintat passamà, portes fusta i entorn peu d’escala.
 • Pintat i acondicionament reixa ascensor.

 

VESTÍBUL

 • Decapat de superfícies d'estuc de paraments verticals pintades mitjançant l'aplicació de bio-decapant universal lliure d'hidrocarburs clorats i 100% ecològic.
 • Restauració dels paraments verticals d´estuc filetejat amb plinto, com a conseqüència del deteriorament o del decapat previ, segons el següent criteri: Integració cromàtica dels paraments d'estuc segons estudi de color previ.
 • Restauració de paraments verticals de marbre arrambador.
 • Recuperació i integració dels paraments de marbre d´arrambador mitjançant l´aplicació de producte específic per l´ús, netejant i recuperant la tonalitat de la pedra, deixant visibles els desperfectes i pèrdues existents en el marbre.
 • Recuperació pictòrica de la motllura perimetral del sostre.
 • Realització de cates per tal de determinar el joc cromàtic dels relleus sota la capa de pintura existent i confecció d'estudi cromàtic del revestiment original.
 • Reintegració de volums amb estuc per tal de corregir orificis, esquerdes i petites pèrdues de material.
 • Adequació instal.lació eléctrica comunitària.

Imatges de l'escala abans de la intervenció

 

Treballs en curs de decapatge i restauració dels paraments verticals d'estuc de calç

 

Paraules clau

Serveis associats