L’obra presentava un estuc al foc als paraments d’escala i vestíbuls. Per afrontar la seva restauració s’ha treballat de dues maneres diferents en funció del grau d’envelliment de l’estuc:

  • Una neteja superficial seguida de l’aplicació de veladures per integrar el parament amb la resta.
  • Una neteja integral de l’estuc al foc.

També s’ha procedit a la reintegració dels colors dels sostres dels vestíbuls i, a l’escala, s’ha decapat el passamà de fusta, la barana de forja i les portes d’accés als habitatges.

Seguidament s’ha realitzat el canvi del paviment de marbre amb una composició de peces noves de diferents tonalitats amb la idea d’aconseguir un efecte d’època que acordi amb el carácter general del vestíbul.

 
 

 

Paraules clau

Serveis associats