TRAC està duent a terme una impactant restauració a les façanes de l'edifici d’oficines de Pl. Urquinaona 12, al centre de la ciutat. Amb els treballs de restauració, la façana està passant d'una imatge de desordre (en l'ús arbitrari de fusteries, tancaments, publicitat corporativa dels usuaris) i un important deteriorament (en els paraments, l’estuc, la fàbrica i l'ornamentació de pedra artificial i natural) a un nou aspecte regi, net i elegant, en benefici del valor patrimonial de l'immoble i el confort dels seus propietaris i usuaris.

 

Imatges d'arxiu de Pl. Urquinaona amb vistes a l'edifici patrimonial del nº12

 

Imatge del deteriorament de la façana de l'edifici abans de la intervenció de TRAC

 

Detall de l'estat dels balcons abans de la restauració

 

En aquests moments, a la façana de Pl. Urquinaona s'estan duent a terme treballs de neteja de paraments, substitució de paviments i rejuntats i ja s'ha finalitzat el revestiment dels sostres. A més, s'estan executant els rejuntats i reparacions de la pedra i s'estan fabricant les noves persianes de llibret. La previsió de desmuntatge de bastida és per a finals d’abril.

Pel que respecta a la façana de Rda St. Pere també s'estan realitzant treballs de neteja de paraments, substitució de paviments i rejuntats, i revestiment de sostres. Els rejuntats i reparacions de pedra ja estan totalment acabats i s'està executant el pintat de les fusteries (balconeres i persianes de llibret que ja estan fabricades). La previsió de desmuntatge d'aquesta bastida és per a finals de març.

A la paret mitgera, els repicats i la capa base ja s'han acabat, i està pendent de fer l’acabat amb estuc i un artifici sol·licitat per l'IMPU. Pel que fa a la façana posterior, ja està finalitzada i la façana que dóna al carrer Fontanella també, només falta acabar els treballs als baixos de l'edifici, als que s'aplicarà un hidrofugant. 

Amb els baixos enllestits ja es donaran per acabats els treballs de restauració de l'edifici de Pl. Urquinaona 12, un abans i un després d'un edifici patrimonial destacat de la ciutat de Barcelona.

 
Façana amb bastida publicitària

 

Imatges dels treballs de restauració de la façana
 
Procés de neteja de la pedra de la coberta de l'edifici

 


 

Paraules clau

Serveis associats