TRAC ha realitzat la restauració dels florons barrocs que es troben a la façana lateral de l’Hotel Duquesa de Cardona, situada al carrer Simó Oller. S’ha dut a terme una creació artística sobre les restes de pintures existents dels florons barrocs, seguint les indicacions patrimonials sobre l'acabat d'estuc.  

La restauració ha tingut diferents fases de treball:

 

  • IDENTIFICACIÓ DEL DIBUIX. Interpretació i acabament acurat de la neteja del parament, mitjançant mètodes manuals controlats per acabar d’eliminar restes que puguessin distorsionar la visió del dibuix incís. A través de diversos mètodes s’ha intentat extreure la major part de dibuix possible, algunes parts del qual encara eren bastant visibles i altres, gairebé s’havien perdut.

 

  • PINTAT DEL CONTORN. Aplicació de la base de color de la resta de la façana a l’àrea dels dibuixos, de manera que aquests quedessin “en negatiu”. Així s’ha donat un acabat com a la resta de la façana, sense talls, i a la vegada s’ha respectat al màxim el traç original, evitant el procés de calcar-lo, tapar-lo amb la base, i passar-lo a sobre d’aquesta. Com que el dibuix ja estava fet, s’han pogut aplicar les veladures com a la resta de la façana a tota la superfície, la reserva inclosa, abans de restaurar el dibuix.

 

  • CALC. Extracció del calc dels dibuixos extrets, per a conservar-los i treballar-los, per a utilitzar-los després per treballar el pintat dels dibuixos, que eren molt pictòrics i requerien un esbós previ molt acurat per a passar-lo després a façana. Posterior traspàs del calc a la paret.

 

  • REINTEGRACIÓ CROMÀTICA DELS DIBUIXOS. Aplicació de color als dibuixos recuperats, amb veladures al silicat tipus Keim, segons les restes trobades. Ha estat un acabat molt pintat, simulant una grisalla o un relleu tipus terracota sobre el parament. Segons es va determinar a la visita amb el servei de Patrimoni, el dibuix es realitzaria com va ser fet originalment, molt treballat. A més, a la part superior s’aniria difuminant o esvaïnt, de manera que el dibuix final quedés com a testimoni del que hi havia en origen. S’ha inclòs el treball previ de la reintegració pictòrica, l’esbòs abans de passar el dibuix a la paret.

 

  • IMITACIÓ EMMARCAT. Sobre les línies esquemàtiques pintades prèviament, treball de les mateixes a nivell pictòric, per a donar un acabat similar al que podria haver estat originalment, concordant amb els relleus pintats recuperats, i només a l’àrea que ocupen aquests.

 

Paraules clau

Serveis associats