Acte de renovació del conveni amb Francesc Mañas, administrador de TRAC, i Antoni Aguilera, president de Creu Roja Catalunya.

 

Suport a l'Aliança Humanitària per a l'Alimentació Infantil 2018

La Creu Roja Catalunya ha renovat, a data 30 de gener de 2018, el conveni de col·laboració que manté amb TRAC Rehabilitació d’Edificis des de fa cinc anys. L’objectiu del conveni és promoure accions de solidaritat i benestar social, amb especial atenció a la infància i les famílies amb dificultats. L’acord ha estat signat per Francesc Mañas, administrador de Trac, i Antoni Aguilera, president de la Creu Roja a Catalunya

Durant el 2018, l’empresa col·laborarà amb l’Aliança Humanitària per a l’Alimentació Infantil, atenent a famílies amb inseguretat alimentària severai donarà el seu suport al Programa de Pobresa Energètica, ajudant a cobrir despeses d'habitatge (aigua, llum, gas...) a famílies en situació de vulnerabilitat. A més, TRAC ajudarà en els Programes d'Ocupació de la Creu Roja, facilitant informació d’ofertes de feina, gestionant pràctiques no laborals i sensibilitzant sobre la importància de promoure la inserció laboral dels col·lectius vulnerables. 

Amb aquesta última donació, TRAC ja suma un total de 42.000 € en donacions a la Creu Roja durant 5 anys consecutius, que hauran suposat un total de 3.428 ajudes alimentàries per a nens en situació de pobresa, 66 ajudes a la compra de productes frescos per a famílies vulnerables, 10 nens becats durant tot l'any escolar, i 120 ajudes del Programa de Pobresa energètica per a famílies beneficiàries que hauran pogut cobrir amb tranquil·litat les despeses d'habitatge.

 

Objectiu complert: aconseguir 1 milió d'euros per distribuir 100.000 ajuts alimentaris infantils

 

Des de que va començar la crisi econòmica, es va produïr un augment de la vulnerabilitat i, en especial, entre la població infantil.  Això va fer que l’alimentació dels infants catalans esdevingués un problema real que demanava una reacció social ferma. 

 

Primera fase de la campanya: Ells no poden esperar

 
La primera fase de la campanya de l'Aliança Humanitària es va llançar al maig de 2014 amb l’objectiu d’aplegar el màxim de recursos i esforços per desenvolupar projectes d’alimentació infantil, a causa de l’augment de la taxa de risc de pobresa entre aquest col·lectiu, que ja arribava al 29,4% a Catalunya. L’objectiu era recollir fins a 1 milió d’euros en un any per distribuir 100.000 ajuts alimentaris infantils.
 
Un cop finalitzada aquesta primera fase de l’Aliança, al maig 2016, s’havien repartit un total de 113.175 ajuts alimentaris infantils i s’havien recaptat 1.199.102 euros amb aquesta finalitat.
 

Segona fase de la campanya: Donem-li la volta per omplir el plat

 

Dos anys després d’haver iniciat la campanya, la Creu Roja va reorientar els seus objectius per adequar-los a l’evolució de la situació social i econòmica del país. Sota el lema “Donem-li la volta per omplir el plat”, la segona fase de l’Aliança se centra en les famílies amb inseguretat alimentària severa, en què tant adults com infants pateixen mancances, no només en la diversitat, sinó també en la quantitat d’aliments. Representen el 22% de les famílies ateses en projectes contra la pobresa de la Creu Roja.

TRAC és una de les empreses i entitats que seguirà donant el seu suport a la campanya per aconseguir combatre la inseguretat alimentària severa en famílies del nostre país.

 

Resum de la col·laboració de TRAC en anys anteriors

Any 2017

TRAC ha pogut oferir suport econòmic a famílies vulnerables en la compra de productes frescos, per tal de garantir una alimentació equilibrada i saludable als seus infants. En total s'han pogut donar ajuts a 66 famílies, per import de 76€/mes per infant. Amb la donació de Trac també s'ha pogut permetre que 16 famílies amb dificultats poguessin pagar els subministraments de llum, gas i aigua.

 

Any 2016

L'aportació de TRAC durant el 2016 va aconseguir aportar 1.714 ajuts alimentaris a infants en situació vulnerable, per garantir un plat al dia de qualitat i saludable. Amb aquests ajuts s'ha aconseguit cobrir la quota de menjador escolar dels infants, les famílies dels quals no poden assumir aquesta despesa.

 

Any 2015

Amb la donació que TRAC va realitzar el passat 2015, es van aconseguir donar 1.714 ajuts alimentaris a infants en situació vulnerable gràcies a l'Aliança humanitària per a l'Alimentació Infantil, i 36 ajuts per garantir l'accés a subministraments bàsics de llum, gas i aigua a través del programa de Pobresa energètica.

 

Any 2014

Amb la donació que TRAC va realitzar l'any 2014, l’equivalència en beneficiaris va ser de 10 infants becats del projecte de Beques Menjador, i 50 famílies van disposar de 68 ajuts a través del programa de Pobresa energètica.

 


 

Font

Paraules clau

Serveis associats