Ja han finalitzat els treballs al gran edifici de Cardenal Reig 42, al barri de La Maternitat i Sant Ramon. Les intervencions realitzades tant a l’edifici principal com als apartaments han estat les següents:

Edifici principal

  • Substitució integral dels aplacat de pedra artificial de balcons, fabricats amb formigó blanc i àrid blanc macael, armats amb barres d’acer inoxidable. Col·locat amb ancoratge de barra roscada d’acer inoxidable, tac químic, i morter cola per a exteriors.
  • Substitució dels paviments de balcons per nous amb peça cerámica i restitució de la capa de pendents de morter.
  • Pintura de sostres amb pintura acrílica blanca.
  • Pintura de baranes de ferro i passamans de finestres, previ escatat de la pintura existent, imprimació i 2 capes d’esmalt sintètic.
  • Neteja de caixes de persiana i ampits de finestres i aplicació de veladura.
  • Reparació puntual de peces d’obra vista.
  • Reparació integral del ràfec de coberta de formigó vist. Repicat, tractament d’armadures i reconstrucció amb morter de reparació tipus sika monotop 612 i acabat amb sika monotop 620. Pintura amb pintura anticarbonatació.

Apartaments

  • Neteja de caixes de persiana i ampits de finestres i aplicació de veladura.
  • Reparació puntual de peces d’obra vista.
  • Reparació integral del ràfec de coberta de formigó vist. Repicat, tractament d’armadures i reconstrucció amb morter de reparació tipus sika monotop 612 i acabat amb sika monotop 620. Pintura amb pintura anticarbonatació + nou canaló d’alumini lacat.

 

Paraules clau

Serveis associats