L'equip Trac ha acabat la rehabilitació al Passeig del Born 25 de Palma de Mallorca, l'edifici de l'antic cinema Born on el Grup Inditex té instal·lada una botiga Zara als baixos. Amb la rehabilitació de l'edifici i les obres a l'interior del local, el grup empresarial oferirà al públic una ampliació de la seva botiga.

Els elements que s'han rehabilitat a la façana principal han estat les baranes balustrades de coronament, els elements singulars de coronament com cornisa i impostes, la reparació puntual dels paraments verticals, la hidrofugació de la part superior de les cornises, el sanejament de les balconeres balustrades, el repàs dels volums, el rejuntat de paraments de pedra, la recuperació manual de volums en elements ornamentals i l'aplicació de veladures de silicats en façana de pedra. També s'han realitzat treballs a la façana posterior, els patis i la coberta de l'edifici.


 

Paraules clau

Serveis associats