Una Propietat Vertical ens confia un altre edifici a Ciutat Vella per retirar-li pintures no originals de la seva façana principal. Les intervencions que s’han realitzat són les següents:

 

  • Reparació puntual dels paraments verticals amb calç tradicional, acabat amb veladura de silicats.
  • Neteja, reparació puntual i aplicació de veladures a les llosanes dels balcons de pedra.
  • Reparació d'ampits i cornises.
  • Neteja i sanejament de la barana balustrada de coronament.

Amb aquest, ja són deu els edificis als quals TRAC ha ajudat a recuperar la seva dignitat històrica a Ciutat Vella.

 
 

 

Paraules clau

Serveis associats