En aquesta obra, iniciada a l’octubre i que encara està en curs, TRAC ha procedit a la demolició dels balcons, construint-los de nou, i a diferents actuacions en façanes i patis:

  • Renovació parcial de l'estuc de façana principal amb calç tradicional, acabat amb veladura de silicats.
  • Neteja en sec dels elements de pedra.
  • Reparació del revestiment de façana posterior, acabat amb pintura de silicats.
  • Tractament de jàsseres metàl.liques de façana posterior.
  • Reparació de pati de llums amb TTA.
  • Reparació i pintat de paraments verticals de terrat comunitari.
  • Renovació de la instal·lació d'aigua.

Amb totes aquestes intervencions, s’anirà completant una rehabilitació total de l’edifici.

 
 

 

Paraules clau

Serveis associats