TRAC ha col·laborat amb un grup promotor del sector hoteler en la recuperació històrica de la façana i els lluernaris de l'edifici que allotgen el restaurant més gran de Barcelona.

La rehabilitació s'ha centrat en les façanes interiors de passatge, on s’hi han dut a terme diferents intervencions:

  • Neteja dels paraments d'estuc i pedra.
  • Reestucat dels paraments verticals amb calç tradicional.
  • Reparació dels emmarcaments de pedra.
  • Sanejament de la cornisa de pedra i impermeabilització amb xapa de zenc.
  • Reparació de la barana balustrada i reproducció de balustres en mal estat.

Renovació del revestiment de mitgera.

Amb aquest són ja tretze els edificis del Passeig de Gràcia en els quals TRAC ha col·laborat en la seva recuperació històrica i en la rehabilitació de les seves façanes.

 
 

 

Paraules clau

Serveis associats