Trac col·labora de nou amb una Propietat Vertical per realitzar la substitució de l’estructura de la coberta. Una feina extraordinària que pocs especialistes en rehabilitació tenen l’experiència de dur a terme, donades les responsabilitats implícites en un canvi d’estructura de coberta d’un edifici que està en ús i habitat. Per tal de realitzar-ho s’ha procedit a efectuar els següents passos:

  • Enderroc de l’entrebigat ceràmic i del forjat de llates de fusta i ceràmica.
  • Substitució de les bigues de fusta en mal estat per nous perfils metàl·lics.
  • Formació del nou entrebigat amb panell sandwich.
  • Execució de la nova solera, impermeabilització i pavimentació de la coberta.
  • Nova claraboia a la caixa d'escala.

Una operació que requereix d’un domini absolut dels sistemes d’apuntalament i d’un control total en la realització de l’obra.

 
 

 

Paraules clau

Serveis associats