Avança la rehabilitació de l'Hotel Duquesa de Cardona situat davant al Port Vell. Els treballs a la façana posterior del carrer Mercè progressen a bon ritme: neteja i decapats, reparació de lloses de pedra natural, restitució d'estuc sanejat, reestucat de calç en tot el parament, hidrofugat d’elements de pedra, impermeabilització de balcons, revestiment de baranes, reparació de forjat de baranes...

Es rehabilitaran les 3 façanes de l'hotel, a Pg. Colom, carrer Mercè i carrer Simó Oller.

 
 

 

Paraules clau

Serveis associats