A la gran comunitat de propietaris de Manila 57-59, situada al districte de Sarrià-Sant Gervasi, ja han finalitzat els treballs de rehabilitació que TRAC ha realitzat a la façana principal i lateral de l'edifici. Ha estat una feina complerta que ha inclòs les següents intervencions:

  • Substitució de la totalitat d'aplacat en L de cant de balcons per noves unitats de pedra artificial ambarmat inoxidable.
  • Sanejament de cantells de forjat de formigó.
  • Impermeabilització i pavimentació de terrasses.
  • Substitució d'ancoratges de baranes per noves plaques d'ancoratge d'acer inoxidable.
  • Revestiment de baranes i muntants metàl·lics de divisòries.
  • Impermeabilització i pavimentació de coberta.

 

 


 

Paraules clau

Serveis associats