A finals d'agost es va iniciar el muntatge de la bastida de les 3 façanes interiors de l'edifici de l'Escola pia Sarrià, al carrer Immaculada 25 de Barcelona. Es tracta de la 4a i darrera fase de rehabilitació que es durà a terme, completant així la rehabilitació sencera d'aquest magnífic edifici monumental.

En aquests moments s'están realitzant els treballs a la gran façana posterior i està previst que s'acabin abans del pròxim estiu.
 
Les intervencions que estan previstes realitzar són les següents:
 
  • Reparació i consolidació de baranes balustrades.
  • Sanejament de paraments d'estuc
  • Reparació i impermeabilització de cornisa de coronament.
  • Sanejament de mènsules sota cornisa i balcons.
  • Reparació i consolidació d'impostes de pedra i ceràmiques.
  • Enrajolat d'ampits de finestres.
  • Reforç puntual de llindes.
  • Impermeabilització de llosanes de pedra natural.
 
Ja fa anys que TRAC va ser l'empresa rehabilitadora escollida per rehabilitar les façanes del gran edifici. I durant els darrers mesos TRAC ha realitzat una nova rehabilitació a l'Escola Pia Sarrià dividida en 3 fases. La fase 1 ha estat la restauració de la zona de planta baixa de la torrassa central. La fase 2 han estat els treballs realitzats a la façana que es troba al costat esquerre de la torrassa. I durant la fase 3 s'ha intervingut la façana que es troba al costat esquerre de la torrassa.
 
Estat de les façanes posteriors abans de l'inici de la 4a fase de la rehabilitació

 

Treballs a la gran façana posterior de l'edifici

 

Paraules clau

Serveis associats