TRAC ha acabat els treballs de rehabilitació de la façana patrimonial de Santa Anna 26-30, al districte de Ciutat Vella. Es tracta d'una finca ubicada a la cantonada d'El Corte Inglés d'Av. Portal de l'Àngel, un altre edifici patrimonial que va rehabilitar TRAC fa uns mesos.

L'edifici de Santa Anna 26-30 té un gran valor pels emmarcaments, relleus i elements de pedra que es troben a la façana. El procés de treball que s'ha dut a terme a la finca ha estat el següent:

  • Neteja de tota la superfície de la façana amb aigua a pressió i detergents neutres, amb raspallat manual i esbandit final.
  • Reparació de les zones d’estuc malmeses i aplicació de nou estuc de calç igualant textura original.
  • Reparació dels emmarcaments, relleus i elements de pedra de la façana amb morter de calç.
  • Reparació de la cornisa superior i lloses de balcons de pedra sorrenca, amb morter de calç.
  • Paraments i plafons d’obra vista: neteja, rejuntat, recomposició d’elements decoratius de terracota i acabat amb hidrofugant.
  • Impermeabilització i restauració del paviment de balcons.
  • Aplicació de veladura al silicat en els paraments d’estuc i pedra.
  • Sanejament dels ancoratges de baranes.
  • Sanejament i esmaltat de fusteries.
  • Sanejament i aplicació d’esmalt a les baranes de balcons.

 

Façana després dels treballs de rehabilitació realitzats per TRAC

 

Imatge de l'edifici abans de la rehabilitació

 

Paraules clau

Serveis associats