En aquests moments els tècnics de TRAC estan realitzant els darrers treballs de la rehabilitació de l'Escola Pia d'Igualada, que es troba a la comarca de l'Anoia. L’edifici de l’Escola Pia d’Igualada ocupa el lloc de l’antic convent d’agustins fundat el 1393, ubicat on hi havia la capella de Santa Maria Egipcíaca que havia estat construïda als voltants de 1336. El convent, desamortitzat el 1835, fou ocupat pels escolapis el 1858. 

L'edifici de l'escola i el de l'església tenen una façana unitària que dóna a la plaça d'estil modernista, projectada per l'arquitecte Pau Riera i Galtés i inaugurada el 1908, moment en el qual s'instal·là l'actual torre del rellotge. L'església és un edifici neoclàssic d'una sola nau, situat a l'extrem del conjunt. Hi destaca el cambril de la Mare de Déu de la Pietat, restaurat per Cèsar Martinell els anys 1940-47. Són molt interessants les pintures, obra de Joan Torras i Viver, de 1959. La imatge la Mare de Déu, copatrona d'Igualada, és una talla gòtica d'alabastre, del segle XV.

Els treballs que s'estan acabant de realitzar a l'edifici són les següents:

 • Decapat de pintures afegides en emmarcaments de finestres, elements ornamentals de pedra artificial i paraments amb esgrafiats de planta segona.
 • Enderroc de l'estuc de façana en mal estat i formació de nova capa base de morter de calç hidràulica.
 • Formació de nou estuc tradicional de calç amarada filetejat, acabat ratllat amb marcatge de plinto perimetral en tots els paraments de la façana.
 • Reparació i reconstrucció d'emmarcaments, col.locació de nova rajola en ampits i formació de nou estuc de calç amarada acabat remolinat fi.
 • Reconstrucció de volums perduts en elements ornamentals de pedra artificial.
 • Reparació, consolidació i impermeabilització de tot el coronament de la façana.
 • Reconstrucció de volums i nou estuc en les motllures decoratives de façana.
 • Reparació dels esgrafiats ornamentals florals del paraments de planta segona.
 • Formació de nous esgrafiats amb tècniques de restauració, amb morter de calç tradicional, en emmarcaments de finestres.
 • Aplicació de veladura de silicats en elements de façana.
 • Substitució d'ancoratges i nou revestiment en reixes metàl.liques de planta baixa.

 

 

 


 

Paraules clau

Serveis associats