En aquests moments TRAC està duent a terme una rehabilitació energètica a l'edifici de Comte d'Urgell 253, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. S'està realizant una aplicació d'un Sistema d'Aïllament Tèrmic per l'Exterior (SATE) a les façanes exteriors, la coberta comunitària, les terrasses de l'àtic i els patis interiors de l'edifici.

 

Aspecte de les façanes exteriors i els patis interiors abans de l'aïllament tèrmic i els treballs de rehabilitació de TRAC

 

Treballs de TRAC a la coberta comunitària per nova impermeabilització i aïllament tèrmic

 

El detall de les intervencions que es realitzaran a Comte d'Urgell 253 és el següent:
 
 • Rehabilitació energètica de façanes, amb eliminació d’aplacats ceràmics, substitució de impermeabilització i paviments de balcó, i aplicació d’aïllament tèrmic per l’exterior SATE.
 • Rehabilitació energètica de coberta comunitària, amb nova impermeabilització, aïllament tèrmic i nou paviment ceràmic.
 • Rehabilitació de caixa d’escala i badalot ascensor, amb reparació de paraments verticals i substitució de paviment de coberta.
 • Rehabilitació energètica terrasses àtic, amb reparació de paraments verticals i substitució de paviment de coberta amb aïllament tèrmic.
 • Rehabilitació energètica de patis interiors, amb aplicació d’aïllament tèrmic per l’exterior SATE, i substitució de baixants obsolets de fibrociment o PVC.
 • Substitució de baixant interior de fibrociment amb enderroc i reconstrucció de calaixos d’obra i cel ras.
 
Els sistemes SATE (Sistemes d'Aïllament Tèrmic per l'Exterior) consisteixen en un conjunt de solucions constructives per aportar l’aïllament necessari als habitatges per l'exterior, a manera d'envoltant tèrmica. Amb aquests sistemes es revesteix i aïlla l'exterior de l'edifici adaptant les seves geometries, resolent fàcilment la majoria dels ponts tèrmics de l'edifici.
 
Els beneficis dels sistemes SATE són importants, tant a nivell econòmic com mediambiental:
 
 • Reduir la factura energètica. Estalviar en les factures de llum i gas.
 • Amortitzar la inversió en 5-10 anys.
 • Millorar el confort tèrmic interior.
 • Reduir els nivells de pèrdua de calor en un 50-70%.
 • Reduir la condensació.
 • Mantenir l'habitatge més càlid a l'hivern i més fresc a l'estiu.
 • Reduir les emissions de CO2.
 • Revaloritzar l'immoble al millorar la classificació energètica.
 • Millorar el comportament acústic de l'edifici.
 • Rehabilitació perdurable en el temps, tenint una vida útil de més de 20-30 anys.
 • Eliminar els problemes d'humitats per condensació.

 


 

Paraules clau

Serveis associats