En aquesta obra s’ha procedit a la rehabilitació de les façanes principals d'un edifici a dos vents i de la seva coberta, duent a terme les següents intervencions:

  • Reparació del revestiment de paraments verticals de façanes, acabat amb pintura de silicats.
  • Eliminació de pintures dels elements de pedra artificial.
  • Tractament dels elements de pedra.
  • Impermeabilització i pavimentació de coberta.
  • Reparació i pintura de paraments de coberta.
  • Reordenació d'accessos i instal·lacions de coberta.
 
 

 

Paraules clau

Serveis associats