TRAC inicia la rehabilitació d’una Gran Comunitat de Propietaris al barri de la Sagrera, amb més de 100 habitatges, cinc comunitats i dues mancomunitats.

Es tracta d'emprendre la rehabilitació de les façanes exteriors d'un edifici a quatre vents, procedint a les següents actuacions:

  • Aplicació del sistema SATE als paraments de les tribunes i a la planta entresol, prèvia retirada del revestiment actual.
  • Folrat dels ampits de les finestres amb alumini.
  • Col.locació de nous alerons d'alumini sobre les caixes de les persianes.
  • Neteja de la pedra artificial de les finestres i segellat perimetral.
  • Revestiment dels elements metàl·lics.

Les dimensions de l'edifici i la profunditat de la seva rehabilitació converteixen aquesta obra en un repte per la capacitat de gestió i la professionalitat de TRAC.

 
 

 

Paraules clau

Serveis associats