Al barri del Poblenou, al districte de Sant Martí, l'equip TRAC està treballant en la rehabilitació d'una gran comunitat de propietaris d'obra nova que presenta patologies greus: Rambla del Poblenou 117. El gran edifici presenta un problema als remats perimetrals dels balcons, que demana d'una reparació que encara que sembla simple, és molt tècnica. Cal treure el remat perimetral dels balcons, que era de xapa, i posar una peça trencaaigües de formigó polímer. A més, cal reparar els cantells de formigó.

L'obra consta de 5 fases de bastida. En aquests moments ja s'està començant a desmuntar la primera i la segona fase.

Procés de rehabilitació a cada balcó

1. Al procedir a tallar el perfil metàl·lic que cobreix el cantell, aquest apareix tot ple de brutícia i de fulles que impedeixen la sortida de l’aigua dels balcons.

 

2. Aleshores es retalla la peça de remat del paviment, que no té trencaaigües, i es fressa tot el formigó per poder-lo reparar amb productes Sika.

 

3. A contínuació es repara el cantell, s'impermeabilitza la primera filera i es col·loca una peça polimérica d’Ulma.

 

4. Finalment, es revesteix la barana amb esmalt setinat i el cantell es protegeix amb Sikagard.

 


 

Paraules clau

Serveis associats