TRAC està duent a terme els treballs de rehabilitació i impermeabilització de la coberta enjardinada i zona d'accés pavimentada de la planta baixa de Doctor Carulla 45, al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona.
 
En aquesta obra l'equip tècnic de TRAC està realitzant els següents treballs de rehabilitació i impermeabilització de la zona d'entrada a causa de filtracions al garatge. S'han finalitzat els treballs a les jardineres, estant executant actualment la zona d'accés pavimentada.
 
 
ACTUACIONS COBERTA ENJARDINADA D'ENTRADA:
 
 • Retirada de gespa artificial i buidatge de terra de jardineres prèvia extracció, col·locació a jardinera i apilament en obra de la Magnolia existent.
 • Extracció i retirada dels tres margallons preexistents i posterior reposició per una nova espècie. Aquests margallons presentaven una infecció per l'escarabat rhynchophrous, que excaven galeries en el tronc de les palmeres fins a causar la seva mort. Els margallons de la finca presentaven diversos braços morts (malalts) i en avançat procés de putrefacció. El tractament d'aquesta plaga es realitza amb insecticides i té un alt cost econòmic i ecològic causa de la seva durada, de manera que la comunitat va decidir substituir-los per una nova espècie.
 • Eliminació instal·lacions enterrades a jardinera i regularització del suport prèvia impermeabilització.
 • Impermeabilització coberta mitjançant sistema de doble capa per a cobertes enjardinades, i col·locació membrana drenant.
 • Col·locació caixa per a la protecció i control de desguassos amb elements elevadors per a cobertes extensives.
 • Farcit de la zona de jardinera mitjançant una primera capa de grava i l'aportació de nova terra.
 • Recol·locació gespa artificial i replantació de la Magnolia i les noves Eugenies.
 
ACTUACIONS ZONA EXTERIOR DE PAVIMENT CERÀMIC I ESCALES ACCÉS A L'EDIFICI:
 
 • Desmuntatge de paviment actual i diferents capes de coberta.
 • Repicat perimetral de sòcol i regata per poder embotir tela.
 • Regularització de la superfície i restitució de les pendents. Impermeabilització mitjançant l'aplicació de membrana de poliuretà, empolvorat de sorra de sílice a la superfície de la membrana per garantir l'òptima adherència del paviment.
 • Col·locació nou paviment i peces especials de graó.
 

 

Imatges de la coberta enjardinada ja acabada

 

Impermeabilització coberta mitjançant sistema de doble capa per a cobertes enjardinades

 

Paraules clau

Serveis associats