Al districte de Sants-Montjuïc, a l'edifici de Galileu 131, s’ha dut a terme una rehabilitació estructural que inclou la rehabilitació de la coberta principal autoprotegida i reforç estructural interior d’habitatges amb aluminosis amb sistema NOU BAU. A més, s’han refet els interiors dels habitatges amb falsos sostres, repassos de guix i pintat de les zones afectades.

El detall de les intervencions ha estat el següent:

  • Reforç estructural de bigues afectades per Aluminosi en un total de 14  habitatges.
  • Instal·lació de reforç funcional a bigues mitjançant sistema NOUBAU.
  • Reparació de biguetes afectades mitjançant el tractament del seu armat i restitució amb morters específics de reparació.
  • Restitució de sostres i revestiments afectats amb nous falsos sostres de guix laminat i pintura.
  • Formació de registres als falsos sostres afectats.

Alguns dels valors afegits a destacar de la intervenció a l'obra ha estat el treball en interiors d’habitatges en ús, que ha obligat a dur a terme una intensa coordinació de les feines, protecció dels recorreguts i àmbits afectats, i acabats d’interiors.

Abans i després de la rehabilitació de la coberta
Reforç estructural de bigues amb aluminosi

 

Paraules clau

Serveis associats