Una gran rehabilitació amb instal·lació de façana ventilada ha finalitzat al carrer Jocs Florals 1-3 d'Esplugues de Llobregat. Els treballs han estat realitzats en dues fases d'obra, intervenint en cadascun dels dos blocs de manera per separat. El sistema d'aïllament tèrmic que s'ha instal·lat és de tipus SATE, col·locant plaques de grafit de 60 mm i finalitzant amb un acabat Coterterm acrilic.

El canvi en l'aspecte dels edificis ha estat notable i la millora en l'aïllament tèrmic comportarà molts beneficis, com ara el confort tèrmic de l'edifici. En reduir dràsticament la quantitat de calor que es perd a través de la façana, aquesta ja no experimentarà el cicle regular d'escalfament i refredament que es produeix quan les parets exteriors no tenen aïllament, i això permetrà gaudir d'una temperatura més estable dins de l'edifici. A més, els SATE tenen un paper fonamental a l'hora d'optimitzar el consum energètic dels edificis. L'ús racional de l'energia per disminuir els impactes negatius sobre el medi ambient ja és una necessitat per al nostre futur.

Els diferents treballs que s'han realitzat als dos edificis del carrer Jocs Florals 1 i 3 han estat els següents:

FAÇANA

  • Repicats de cantells de cornisa superior i frontals de balcons, passivat d’armadures i posterior reconstrucció amb morters reintegradors tipus R4.
  • Extracció de baranes metal.liques.
  • Reparació puntual d’obra vista amb el reomplert de plaquetes, on sigui necessari.
  • Formació de nou sistema d’aïllament térmic tipus SATE, amb placa grafit de 60 mm i acabat Coterterm acrilyc.
  • Noves baranes en inox.

PATIS DE LLUMS

  • Reparacions puntuals de paraments i posterior aplicació de dos pintura llisa acrílica.

CLARABOIES

  • Substitució d’aplacat de tancament de claraboies per nova placa de policarbonat de 16 mm i sanejament  previ de l’estructura.

COBERTA PLANA TRANSITABLE A PLANTA BAIXA

  • Formació de nova coberta existent amb l’enderroc de tot el paviment actual, nova impermeabilització amb doble tela asfáltica i acabat amb rajola fina.

 

 


 

Paraules clau

Serveis associats