TRAC inicia la restauració de 6 patis i 2 façanes mitgeres a la Casa Espona de Barcelona, edifici catalogat de l'arquitecte del GATCPAC i exponent del racionalisme a Barcelona, Raimon Duran i Reynals. El GATCPAC (Grup d'Arquitectes i Tècnics Catalans per al Progrés de l'Arquitectura Contemporània) fóu un moviment arquitectònic desenvolupat a Catalunya als anys 1930, coincidint amb la Segona República Espanyola. El seu objectiu era promoure l'arquitectura d'avantguarda, principalment el racionalisme, entroncant amb els corrents europeus que es desenvolupaven aleshores.

La Casa Espona, edifici en xamfrà situat entre el carrer Roger de Llúria 124 i el carrer Rosselló 281 bis, va ser projectat per l'arquitecte Raimon Duran i Reynals l'any 1935 i constitueix la referència de molts edificis barcelonins dels anys quaranta, ja que va crear un prototipus d’edifici urbà, llargament imitat, que ha estat molt important en la configuració arquitectònica de Barcelona. Concebut amb criteris funcionals i racionalistes, fa una concessió al classicisme en alguns dels elements ornamentals de tradició renaixentista, i juga amb el contrast cromàtic del maó vist i la pedra, solució que serà també molt imitada en molts edificis posteriors. La font d’inspiració recau en el classicisme anglès, i mes concretament, la casa Georgiana, amb façanes de rajol i obertures emmarcades amb pedra.

La façana ja va ser rehabilitada fa un temps i en aquesta ocasió TRAC afronta la rehabilitació dels 6 patis interiors i 2 façanes mitgeres, on es realitzaran les feines següents:

 • Reparació dels paraments de morter de calç dels patis interiors.
 • Reparació de llindes de finestres dels patis interiors: repicat, raspallat i protecció dels perfils metàl·lics oxidats que han esquerdat les llindes.
 • Substitució de rajoles de coronament de paraments. 
 • Substitució de rajoles dels ampits de les finestres.
 • Substitució de rajoles de calaixos superiors de finestres.
 • Eliminació de canonades d'instal·lacions obsoletes.
 • Substitució de baixants de fibrociment.
 • Eliminació de sortides de fums obsoletes i instal·lació de nous tubs de recollida de fums.
 • Col·locació de reixetes en forats de ventilació de cuines.
 • Substitució de revestiment de fibrociment dels calaixos de lavabos.
 • Substitució de vidres de la claraboia del pati 4.
 • Substitució de finestres superiors del pati 5B (trasters).
 • Pintat de fusteries.
 • Neteja i pintat de paraments.
 • Pintat d'elements metàl·lics.
 • Substitució de portes inferiors d'accés a patis.
 • Impermeabilització i enrajolat de terra inferior dels patis.
 • Pintat de reixes i estructura de l'ascensor.
 • Pintat pentinat de canonades d'aigua i gas.

 

 


 

Paraules clau

Serveis associats