Les feines de rehabilitació de l’emblemàtic edifici de Passeig d’Isabel II 2-4 del barri de la Barceloneta segueixen endavant. L'edifici, de la primera meitat del segle XIX i caracteritzat pels seus porxos similars als de les principals places de París i als de l'emblemàtica rue Rivoli, a l’actualitat presentava una deterioració normal deguda al pas del temps.

Les feines que s’están realitzant a les façanes exteriors per recuperar la seva imatge original són les següents:

  • Reparació de paraments d'estuc tradicional de façanes.
  • Grapat d'esquerdes.
  • Imitació de carreus de pedra de Montjuic a la zona de cambra de ventilació.
  • Subtitució de balustres cerámics mitjançant l'execució de rèpliques a taller.
  • Substitució d'ancoratges de baranes.
  • Neteja mecànica de porxades de pedra de planta baixa i consolidació puntual de la pedra, acabat amb veladures de silicats.
  • Neteja de pedra de llosanes de balcons, sanejament puntual i aplicació de veladures.
  • Reparació i pintat de sostre de porxo de planta baixa.


 

Paraules clau

Serveis associats