Ja han finalitzat els treballs realitzats a l'espai interior d'illa de Gran Via de les Corts Catalanes 295-301 i La Bordeta 43. Es tracta d'un edifici construït l'any 1967 al que s'ha dut a terme diverses intervencions: formació de xapa de compressió de forjat ceràmic sobre aparcament, substitució del sistema impermeable, instal·lació de jardineres, instal·lació de jocs i mobiliari, i formació de figures en tancament de perímetre d'espai interior d'illa.

Es tracta d'un projecte de l'arquitecte Francesc Reig López i que ha dut a terme TRAC. Els treballs es van iniciar al febrer de 2017 i van finalitzar al febrer de 2018. El detall dels treballs realitzats és el següent:

Substitució del sistema impermeable

 
1.  Enderroc del sistema. Paviment i morter pendents.
2.  Col·locació de malla d’acer de 20x20 cm D:8-8 mm de pas, soldada a connectors d’acer fixats amb resina a les jàsseres de cantell del forjat i formigonat (H-25).
3.  Instal·lació de làmina asfàltica de sacrifici per evitar filtracions durant la fase d’obra.
4.  Formació de pendents 2% - 2,5%.
5.  Aplicació de sistema de làmina líquida de poliuretà ETAG 005 (ETE) amb Sikalastic -612 de Sika . Consum de 1 l/m2 (1,42 kg/m2).
6.  Prova d’estanquitat: 24h.
 

Pavimentació, instal·lació de reg, jardineres i paviment de jocs

 
 
7.  Formació de paviment amb rajola Vulcano de Breinco de 60x40x5 cm amb doble enllardat de morter i ciment cola.  
8.  Pas d’instal·lació de reg amb tub de polietilè de baixa densitat PE-40.
9.  Detall de col·locació de reixa d’embornal d’acer inoxidable.
10. Col·locació de jardineres d’acer cor-ten prefabricades.
11. Formació de jardineres prefabricades amb planxa cor-ten 8 mm de gruix.
12. Instal·lació de mobiliari i formació de paviment de cautxú en zona de jocs.
 

Formació de símbols (lletres i números)

 
Col·locació de planxes de poliestiré estruït de 60 mm de gruix fixades amb ciment cola i tacs plàstics i 2 capes de morter i malla.

 

 

 

 

 


 

Paraules clau

Serveis associats