L'equip rehabilitador de TRAC ha donat per finalitzats els treballs al pàrquing de l'edifici plurifamiliar d'Esteràs 26-30 i Riera Blanca 141, al barri de Sants-Badal. S'ha dut a terme un reforç estructural de tot el forjat del sostre de la planta soterrani amb sistema Mecanoviga. Després s'ha dut a terme un ignifugat, la instal.lació d’enlluernat i s'ha realitzat la nova solera de formigó a la meitat de la superfície del pàrquing.

Les feines en detall que s'han dut a terme són les següents:

  • Reforç de forjat ceràmic amb substitució funcional de les biguetes ceràmiques armades amb perfils MVH Mecanoviga.
  • Tractament ignífug.
  • Tractament previ del forjat amb eliminació del revestiment i pasivat de les armadures vistes.
  • Tractament de jásseres metàl.liques.
  • Reforç puntual de jásseres metàl.liques entre pilars.
  • Reparació puntual de caps de pilars de formigó.
  • Pintat de paraments verticals.
  • Reparació i pintat de terra de formigó.
  • Modificació de les instal.lacions afectades pel reforç.

La diferència entre l'estat inicial del soterrani i el resultat final dels treballs de TRAC és notable.

Estat del pàrquing abans de la intervenció
Procés de reforç estructural del forjat del sostre
Pàrquing després de finalitzar la rehabilitació

 

Paraules clau

Serveis associats