A la finca de Bou de Sant Pere 6 del districte de Ciutat Vella de Barcelona s'han finalitzat els treballs de recuperació dels esgrafiats barrocs de la façana principal. L'equip de tècnics de TRAC han dut a terme una neteja i restitució dels esgrafiats que ja pràcticament havien desaparegut de la malmesa façana de l'edifici. Amb aquests treballs, s'ha pogut recuperar una petita joia barroca que forma part de l'ampli patrimoni històric i arquitectònic de la ciutat.

A més, a la façana s'ha dut a terme una recuperació de volums perduts de lloses de pedra, i a la façana posterior i al pati s'ha realitzat un reestucat.

El detall de les intervencions realitzades és el següent:

  • Neteja i restitució dels esgrafiats barrocs de façana principal.
  • Reparació i impermeabilització de balcons de pedra de façana principal.
  • Substitució de baixants de fibrociment per noves unitats de PVC.
  • Esmaltat de fusteries.
  • Repicat i restitució d'estucs de calç tradicional.
  • Nova instal·lació comunitària d'aigua.

 

Esgrafiats de la façana principal i reestucat del pati interior un cop finalitzats els treballs de restauració

 

 

Imatges de l'edifici abans de la intervenció de TRAC.

 

Paraules clau

Serveis associats