A la finca de Princesa 42 s’està duent  a terme la recuperació de la façana amb tècniques de restauració imitant la seva composició, tant de pedra com d'estucs. Es tracta d’una façana d’estil barroc de dues vessants separades per una lesena cantonera de Pedra de Montjuïc i que en els seus laterals imita la pedra amb estucs. Prèviament a la restauració la façana presentava un estat acceptable de conservació.

Ja s’ha procedit a la recuperació de l’estuc, tot realitzant una neteja, una reparació i l’aplicació de la veladura. També s’ha realitzat una restauració de la cornisa, els balcons i les impostes, i una restauració de les baranes. En aquests moments s’estan acabant els baixos de pedra natural.


 

Paraules clau

Serveis associats