En aquests moments una de les obres en les que està treballant l'equip TRAC és en la rehabilitació d'Amposta 42, una finca postmodernista construïda l'any 1936 situada al barri Font de la Guatlla, al districte de Sants-Montjuïc. L'edifici es troba al final del carrer Amposta, i la seva paret mitgera dona al carrer Montfar.

Els treballs que s'estan duent a terme són de reforç i consolidació d'estructura de façana posterior i rehabilitació de les dues façanes.

Les actuacions principals que s'estan realitzant són un reforç estructural de la finca, incloent reforç de fonamentació i recrescut de pilars, reparació i grapat d’esquerdes i reforç puntual d’algunes bigues tant als locals de planta baixa com a l’interior dels pisos.

A la façana posterior es realitza un reforç de tota la galeria volada i una estructura de reforç per garantir la solidesa del tancament de façana on es realitzarà un SATE a base de sistema Aislone amb acabat de morter mineral.  A més se substitueixen totes les fusteries unificant dimensions i amb rotura de pont tèrmic aconseguint un molt bon aïllament d’aquest element. També se substitueix la coberta superior de fibrociment per un nou tancament amb aïllament.

A la façana principal s’actua de manera puntual reparant zones en mal estat i pintant posteriorment. També es durà a terme la substitució de la claraboia de l’escala.

Descripció dels treballs:

 • Reforç i ampliació de fonaments existents per soportar nou reforç estructural de galeries.
 • Reforç puntual de bigues a interior d'habitatges.
 • Aïllament contra el foc del reforços metàl.lics.
 • Reforç de galeries tancades de façana posterior amb perfileria metàl.lica ancorada a parets de càrrega.
 • Col.locació de noves jàsseres per soportar el reforç del forjat.
 • Execució de noves llindes metàl.liques per unificar les obertures de façana posterior.
 • Substitució i unificació dels tancaments.
 • Execució de sistema d'aïllament exterior (RE-SATE)
 • Doblat d'envà de tancament existent per soportar la nova fusteria i revestiment SATE
 • Reparació puntual de paraments de façana principal i llosanes de blcons.
 • Substitució de claraboia d'escala.

 

Paraules clau