L’equip tècnic de TRAC està gairebé finalitzant la restauració patrimonial de l’edifici regi de Pg. Gràcia 23, a ple Eixample de Barcelona. Aquest edifici presentava patologies molt greus degudes a un error conceptual realitzat durant la rehabilitació anterior: es van cobrir tots els elements ornamentals de pedra artificial i pedra arenisca amb una capa de morter amb ciments i malla, actuació que no permetia transpirar a la pedra, que ha acabat degradant-la i que ara Trac ha de solventar mitjançant una actuació altament tècnica i pericial.

Degradació de la pedra causada per la rehabilitació anterior

Les principals intervencions que s’estan realitzant a la finca són les següents:

  • Decapat per microprojecció de revestiments cimentosos d’anteriors intervencions localitzats sobre els elements petris ornamentals i balcons.
  • Repicat integral d’arrebossat cimentós localitzat sobre els estucs d’origen.
  • Repicat integral dels estucs d’origen per trobar-se disgregats i descohesionats del suport.
  • Restitució del revestiment d’estuc tradicional en franges encoixinades amb inglet i filetejats.
  • Texturització pètria d’elements ornamentals de pedra mitjançant capa fina de calç.
  • Restitució d’elements ornamentals petris irreparables: copes ornamentals de coronament i passamà de balustrada.
  • Reparació de balcons de pedra natural.
  • Tractament intensiu en aplacat ornamental de marbre Figueres de baixos molt afectat per brutícia i calcinació.
L’obra compta amb lona publicitària a la bastida i això implica que s’ajusta als requeriments patrimonials marcats per IMPU on es restitueixen tècniques, materials i elements de l’origen de les façanes.
 
Està previst que els treballs de restauració i rehabilitació a Pg. Gràcia 23 acabin a finals de novembre.

 

 

 


 

Paraules clau

Serveis associats