En les properes setmanes el CAATEEB posarà en marxa un redisseny total de la seva Oficina Virtual amb una nova plataforma digital que integrarà tots els tràmits i serveis del Col·legi, inclosos el 100% dels tràmits de visat en format digital i, per tant, l'eliminació del format paper

L’Administració electrònica s’està implantant als tràmits relacionats amb l’exercici professional dels aparelladors, impulsada a bon ritme pels requeriments de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú i la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic. Aquestes obliguen a la transformació digital dels tràmits administratius a la Administració, al Col·legi i també als professionals col·legiats que han de tramitar digitalment de forma obligatoria.

El CAATEEB ha previst implantar al maig del 2019 una nova plataforma digital de serveis que integrarà tots els tràmits i serveis del CAATEEB, inclosos el 100% dels tràmits de visat en format digital i eliminar la tramitació en paper. Això significa la implantació de la validació de la signatura electrònica de tots els documents elaborats pels col·legiats, per facilitar la tramitació electrònica a les administracions públiques.

 


 

Font

Paraules clau

Serveis associats