A l'edifici de Bruc 176 han finalitzat els treballs de rehabilitació de la façana principal, consistents en enderrocar el revestiment de pedra natural dels murets perimetrals dels balcons i col.locar un nou aplacat de material GRC (Glass Fibre Reinforced Concrete) o microformigó reforçat amb fibra de vidre. El GRC és un material que evita les sobrecàrregues innecessàries a l'estructura dels edificis i a més comporta el benefici de l'estalvi en costos i temps d'aplicació, per la seva lleugeresa.
 
Apart del treball als aplacats dels balcons, també s'han canviat totes les baranes i s'ha impermeabilitzat una terrassa dels àtics i dos balcons. També s'ha dut a terme un decapat i un velat de pedra a la planta entresòl i a la planta baixa.
 
El detall de les feines realitzades a Bruc 176 ha estat el següent:
  • Enderroc d'aplacat i tapa frontal de balcons i minvell interior.
  • Substitució de les baranes metàl·liques de balcons.
  • Reparació puntual de cantells de forjat de formigó.
  • Preparació de la superfície i col·locació de nou aplacat de GRC.
  • Substitució de mampares de planta àtic.
  • Impermeabilització i pavimentació de terrassa planta àtic.
  • Impermeabilització de jardineres de planta entresòl.
  • Retirada de pissarra de coberta inclinada, impermeabilització del suport i col·locació de noves peces de ceràmica vermella.
 
La imatge de la façana principal de l'edifici després de les intervencions realitzades ha millorat considerablement.
 

 


 

Paraules clau

Serveis associats