La Fundació Mambré, és una entitat que treballa per acompanyar les persones sense llar en la seva lluita per un habitatge digne i per la inserció social i laboral, de la mà de les seves entitats membres: Arrels Fundació, Assís Centre d’Acollida, Companyia de les Filles de la Caritat i l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu.  

Des d’aquesta entitat s’entén que l’accés a una llar és un pas fonamental per a la reinserció social, i que tant l’entrada al mercat laboral com l’habitatge són les condicions necessàries per poder assolir l’autonomia personal i social. 

TRAC col·labora amb l'entitat per garantir un habitatge digne a les persones sense llar, entenent l'ahbitatge com un dret bàsic, fonamental per a tots els ciutadans.

Aquest mes, la Fundació Mambré ha publicat les seves Memòries 2016, en les que es recull que durant l’any 2016 han atès 621 persones en el Programa d’Habitatge, han gestionat un total de 151 habitatges i en el marc del Programa d’Inserció Laboral han atès 118 persones. Són resultats que els donen esperança i força per seguir sent una entitat de referència en la provisió d’habitatge i en la inserció laboral de les persones que no tenen llar.

més, aquest 2017 és un any important per la Fundació Mambré perquè celebren els seus primers 10 anys de vida, 10 anys de trajectòria entreteixint històries de vida i acompanyament.

És, per tant, un any per fer balanç del camí que han recorregut. Però, sobretot, és també un any de nous reptes que els han de portar cap a un futur millor.


Descarrega el text complert
 

Font

Paraules clau

Serveis associats