L'obligació de convocar i celebrar juntes de propietaris queda suspesa fins al 30 d'abril de 2021. Els administradors de finques de Catalunya han reclamat a la conselleria de Justícia adaptar el règim jurídic de la Propietat Horitzontal per reduir així la probabilitat de nous rebrots de la Covid -19. La sol·licitud ha estat acceptada i, a través de Decret Llei 26 \ / 2020, s'ha suspès durant prop d'un any l'obligació de convocar juntes de propietaris.
 
Tot i que no existeix el deure de convocar-les, atorga a la comunitat la possibilitat de celebrar-les igualment -a instàncies de la Presidència a petició d'almenys un 20% dels propietaris amb dret a vot- complint la distància de seguretat d'1,5 metres o per videoconferència.
 
La convocatòria per videoconferència o altres mitjans de comunicació ha de complir l'article 312-5.2 del Codi Civil Català i ha de garantir la identitat dels assistents, la continuïtat de la comunicació i la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i en l'emissió del vot.
 
En paral·lel, i fins que no es convoqui i celebri una junta ordinària, les comunitats de veïns poden continuar adoptant acords sense reunió a instàncies de la Presidència i complint els següents requisits: emissió del vot per correu postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà que garanteixi el dret d'informació i de vot; i que quedi constància de la recepció del vot i es garanteixi la seva autenticitat.
 
En el cas de no convocar-se la reunió de junta de propietaris, l'últim pressupost anual aprovat s'entén prorrogat fins a la celebració de la següent junta ordinària, en la qual també s'haurà de procedir a l'aprovació dels comptes anteriors i a la renovació dels càrrecs com qualsevol junta ordinària, de conformitat amb l'art. 553-15 del Codi Civil de Catalunya.
 
El Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida recorda la importància de mantenir la distància de seguretat mínima de 1,5 m, en aquells casos que es celebrin reunions presencials. Per aquest motiu, ha facilitat també als seus col·legiats una infografia detallant com mesurar la superfície necessària per a realitzar reunions.
 
 

 
(Notícia publicada a La Vanguardia a data 29-06-20)

 

Paraules clau

Serveis associats