La ITE és la revisió que trobarà el problema a l’edifici per prevenir abans que esdevingui més gran i fonamentar la rehabilitació posterior. Per altra banda, també cal recordar que les ITE només obliguen a fer una reforma en casos extrems, quan es trobi un risc real per a la seguretat de les persones. En tot cas, les ITE són una eina de gran utilitat per detectar les mancances i les necessitats de l’edifici de cara a una posterior rehabilitació del mateix.

Cal recordar que amb el Decret 67/2015, de 5 de maig les ITE van rebre un gran impuls amb l’obligatorietat per als propietaris d’immobles d’habitatges de la pertinença i actualització del Llibre de l’Edifici. Amb la seva aprovació també es garanteix que es posarà en coneixement de la Generalitat el contingut de les inspeccions efectuades i s’estableixen unes noves bases reguladores de les Inspeccions Tècniques dels Edificis: terminis per aprovar l’examen, qualificació de les deficiències, i s’estableix la competència d’atorgar certificats d’aptitud de l’edifici a l’Àgencia de l’Habitatge de Catalunya i a les administracions locals.

L’impuls que representa el Decret 67/2015 suposa un increment de la importància de les ITE, sent necessari i profitós saber com aplicar les tècniques d’inspecció i diagnosis necessàries per tractar la patologia detectada, així com manejar amb destresa la normativa vigent i realitzar projectes de rehabilitació. 

(Notícia publicada al Bloc del Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques)


 

Font

Paraules clau

Serveis associats